BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*
REJESTRACJA (poziom -1):
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00
REJESTRACJA TELEFONICZNA:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
tel.12 64 68 379
*Poradnia znajduje się przy Oddziale


E-REJESTRACJA

za pomocą Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Poradnia udziela świadczeń w zakresie kardiologii, głównie w zakresie leczenia: zaburzeń przemian lipidów i innych lipidemii, chorób reumatycznych zastawek, choroby nadciśnieniowej, dusznicy bolesnej, ostrego zawału serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, chorób osierdzia, naczyń płucnych i zespołów sercowo-płucnych, niereumatycznych zaburzeń czynności zastawek, zaburzeń funkcji zastawki pnia głównego, ostrego zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, bloku przedsionkowo-komorowego, zaburzeń przewodnictwa, częstoskurczu napadowego, migotania i trzepotania przedsionków, innych zaburzeń rytmu i funkcji serca, niewydolności serca, chorób tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, wrodzonych wad układu krążenia, omdleń i zapaści. Szpital realizuje umowę z NFZ wg wymogów NFZ (z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń i wysokości kontraktu). Poradnia jest wyposażona w laryngostroboskop, negatoskop i EKG. Na teranie szpitala zapewniony jest dostęp do: wykonywania badań echokardiograficznych, Holtera RR, holtera EKG, RTG oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.


tel. 12 64 68 226

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna