REJESTRACJA: pn. - pt. w godz. 8.15 - 15.00
Rejestracja telefoniczna: pn. - pt. w godz. od 8.15 do 15.00,
tel. 12 64 68 317

Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień niechemicznych oraz leczenia współwystępujących zaburzeń i chorób psychicznych. W Poradni udzielane są także świadczenia dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzony jest program substytucyjny w oparciu o metadon i buprenorfinę. Świadczenia udzielane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny, obejmujący lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych i specjalistów psychoterapii uzależnień. Poradnia zapewnia również dostęp do pracownika socjalnego oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych w oparciu o bazę Szpitala. Poradnia współpracuje z instytucjami naukowymi w zakresie badań nad neurobiologicznymi mechanizmami uzależnień oraz nad diagnostyką nowych substancji psychoaktywnych, co znajduje odzwierciedlenie w zagranicznych publikacjach naukowych. Świadczenia realizowane są w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Gminą Miejską Kraków. Aktualnie w Poradni świadczeń udziela lekarz specjalista psychiatra, specjaliści psychoterapii uzależnień (w tym psycholog), psycholog kliniczny oraz zespół pielęgniarski.


tel. 12 64 68 317

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna