Rejestracja do badania lekarskiego odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Przychodnia Medycyny Pracy

Eskulap Sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 7

REJESTRACJA tel. 644 98 99

czynne od pon-pt 7.00-16.00

Świadczenia w zakresie medycyny pracy udzielane są przez zewnętrznego podwykonawcę. Celem działania Poradni jest ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w Szpitalu oraz w firmach, które zawarły ze Szpitalem Umowy o świadczeniu takich usług, przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Do zakresu zadań Poradni należy w szczególności: ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników poprzez rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobu wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy, udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Poradnia wykonuje szczepienia profilaktyczne dla nowo przyjętych pracowników Szpitala oraz w ramach akcji profilaktycznych. 

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna