BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*
Rejestracja odbywa się bezpośrednio w Poradni.
* Poradnia przy Oddziale, znajduje się na pierwszym piętrze

Poradnia udziela świadczeń w zakresie neonatologii, głównie w zakresie leczenia: retinopatii wcześniaków, stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym oraz leczenia wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych. Poradnia w szczególności udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie następujących jednostek chorobowych: zespołu zaburzeń oddychania, zespołu aspiracji smółki, leczenia i opieki nad noworodkami będącymi pod wpływem leków podawanych matce (np. anestetyki), noworodkami hipotroficznymi oraz z małą masą ciała, niedotlenienia wewnątrzmacicznego, urazów okołoporodowych, zapalenia płuc (wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego), odmy opłucnowej samoistnej, płynu w jamie opłucnowej (wysięk, krew), dysplazji oskrzelowo-płucnej, hiperbilirubinemii, zaburzeń metabolicznych i gospodarki wodno-elektrolitowej, pilocytemii, niedokrwistości. Leczone są zaburzenia krzepnięcia, sercowo-naczyniowe, przewodu pokarmowego, odżywiania, neurologiczne oraz dotyczące powłok i termoregulacji. Leczeniem objęte są noworodki z wrodzonymi wadami rozwojowymi, z chorobami wirusowymi, zakażeniami swoistymi dla okresu okołoporodowego oraz z chorobą krwotoczną i hemolityczną. Szpital zleca udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Harmonogram pracy poradni jest zgodny z wymogami NFZ (z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń i wysokości kontraktu). Poradnia posiada następujące wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń: promiennik ciepła, zestaw do badań antropometrycznych, zestaw do cewnikowania żyły pępkowej. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG w lokalizacji oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto Szpital zapewnia w lokalizacji wykonywanie badań RTG.


tel. 12 64 68 797

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna