REJESETRACJA TELEFONICZNA:
codziennie, w godz. 8.00-17.00
tel. 12 34 09 134, 12 34 09 135

Poradnia udziela konsultacji w zakresie radioterapii onkologicznej i onkologii. Konsultacje dotyczą:

• kwalifikacji do leczenia napromienianiem oraz leczenia skojarzonego (radiochemioterapia),

• diagnostyki nowotworów,

• obserwacji chorych po leczeniu.

Poradnia współpracuje z Zespołami Wielospecjalistycznymi (Tumor Boards), psychoonkologiem oraz z innymi Poradniami, Zakładami i Oddziałami Szpitala. W Poradni świadczeń udziela zespół lekarsko-pielęgniarski.

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna