BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*
REJESTRACJA (poziom -1):
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00
REJESTRACJA TELEFONICZNA:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
tel. 12 64 68 379
*Poradnia znajduje się na poziomie (-1).


E-REJESTRACJA

za pomocą Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Poradnia udziela świadczeń w zakresie rehabilitacji medycznej. Obejmuje opieką osoby z zespołami bólowymi kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową stawów, chorobami reumatycznymi, pacjentów po urazach, operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz osoby z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi. Szpital realizuje umowę z NFZ, według wymogów NFZ (z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń i wysokości kontraktu). W Poradni Rehabilitacyjnej świadczeń udzielają lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej oraz lekarze posiadający specjalizację I stopnia, bądź są w trakcie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej. Przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo. W węzłach sanitarnych dla pacjentów znajdują się poręcze i uchwyty. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd pacjentom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 

tel. 12 64 68 568