Marcin Szuba - Przewodniczący

Damian Konieczny, Członek -  Zastępca Przewodniczącego


Marta Beściak - Członek