Komunikat z dn. 8 listopada 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 31 października br. zakończyła się rzeczowo-finansowa realizacja projektu pn. „Rozwój zaplecza medycyny ratunkowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” realizowanego przy wsparciu środków dofinansowania uzyskanego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmujący zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego nakierowany był na poprawę dostępu do wysokiej jakości usług ratownictwa medycznego
w skali całego województwa. Przy wsparciu środków pochodzących z Unii  Europejskiej zakupiono m.in. wysokiej klasy aparaty RTG (stacjonarny i mobilny), aparat do znieczulenia, aparat USG, analizatory parametrów krytycznych, respiratory do nieinwazyjnej wentylacji, videolaryngoskop, aparaty EKG, pulsoksymetry, bezkontaktowy iluminator naczyniowy, wyposażenie zabiegowe. Sprzęt wspierał będzie pracę zespołu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w którym rok rocznie przyjmowanych jest blisko 20 tys. pacjentów.

Sprzęt wykorzystywany będzie do diagnostyki i intensywnej terapii w warunkach SOR, w tym m.in. do analizy krytycznych parametrów życiowych, przeglądowej diagnostyki stanów ostrych, głównie urazowych, monitorowania epizodów zaostrzenia przewlekłej niewydolności krążenia, ostrej niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu serca
i kardiomiopatii, intubacji pacjentów z urazami i nowotworami górnych dróg oddechowych, urazami twarzoczaszki, oparzonych, ze wstrząsem anafilaktycznym, u których dochodzi do deformacji/obrzęku krtani.

Realizacja projektu zamknęła się kwotą 2,91 mln złotych; 80% kosztów zakupu aparatury i wyposażenia sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.