Doktorant / Student i inne osoby uczące się mogą przeprowadzać badania w Szpitalu, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego Dyrektora pionu i Kierownika właściwej komórki organizacyjnej na podstawie udzielonego upoważnienia :

Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku odpłatnych badań i innych z osobą je przeprowadzającą zawiera się dodatkowo odrębną umowę w sprawie przeprowadzania samodzielnych badań naukowych i innych - odpłatnych.

Oświadczenie - wzór :

Nadzór nad przebiegiem badań i innych sprawuje Ordynator / Kierownik właściwej komórki organizacyjnej.

Niezbędne dokumenty :

  • podanie w sprawie przeprowadzania badań naukowych,

 Wzór podania do pobrania :

Dodatkowo :

  • wystąpienie (skierowanie) z Uczelni / Jednostki naukowej / badawczej w sprawie wglądu w dokumentację medyczną pacjentów (jej wykorzystanie) oraz do zbierania informacji, w drodze przeprowadzania wywiadów, badań ankietowych, badań naukowych i innych,

  • zaświadczenie z Uczelni / Jednostki Kierującej o statusie osoby uczącej się.

 Komplet dokumentów zainteresowana osoba kieruje do Prezesa Zarządu Spółki za pośrednictwem Dziennika Podawczego w siedzibie Spółki (Ip.).


Ważne informacje :


Wgląd w dokumentację medyczną pacjentów (jej wykorzystanie) możliwy jest wyłącznie pod warunkiem utajnienia nazwisk pacjentów i innych danych umożliwiających ich identyfikację - na wniosek (wystąpienie) Uczelni.

W przypadku zainteresowania realizacją badań naukowych (własnych) prosimy o kontakt telefoniczny  :

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 376 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)