Sekcja Księgowości

Tel.  12 64 68 216, 204, 208, 253


p.o. Kierownik Sekcji

Beata Paszko

Tel. 12 64 68 303