Rezydenci / Lekarze do specjalizacji

Staż kierunkowy z diagnostyki laboratoryjnej

Ubiegający się o staż kierunkowy w ramach odbywanej specjalizacji w odpowiednich Oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. proszeni są w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed rozpoczęciem stażu o przesłanie na adres jednostki lub złożenie na Dzienniku Podawczym (Ip.) Szpitala podania adresowanego do Prezesa Zarządu Spółki z akceptacją Ordynatora danego Oddziału lub Kierownika Zakładu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu kwestii merytorycznych oraz ustaleniu wolnego terminu w Sekretariacie Oddziału) oraz stosownego "Porozumienia" :

pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą.

W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala (pokoje nr 61 lub nr 62 1 piętro) w celu dopełnienia formalności związanych z rozpoczęciem stażu (Karta obiegowa). 

Uwaga: wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu proszę niezwłocznie zgłaszać w sekretariatach Oddziału.

Ubiegający się o staż kierunkowy w ramach odbywanej specjalizacji w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. proszeni są w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed rozpoczęciem stażu o przesłanie na adres jednostki lub złożenie na Dzienniku Podawczym (Ip.) Szpitala podania adresowanego do Prezesa Zarządu Spółki z akceptacją Kierownika Zakładu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu kwestii merytorycznych oraz ustaleniu wolnego terminu w Sekretariacie Zakładu) oraz stosownego "Porozumienia" :

pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą.
W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala (pokój nr 61) w celu dopełnienia formalności związanych z rozpoczęciem stażu (Karta obiegowa).

Uwaga: wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu proszę niezwłocznie zgłaszać w sekretariacie Zakładu.

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

e-mail: agornikowska@rydygierkrakow.pl

tel. 12 646 8 376 (Pn.-Pt. w godzinach 7:30-15:05)