BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „2”

mgr inż. Maciej Weiss

St. Specjalista ds BHP / Inspektor ochrony przeciwpożarowej

12 646 8 401

mweiss@rydygierkrakow.pl