Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest jednym z 46 partnerów w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny”, w ramach którego na walkę z pandemią wywołaną COVD-19 przeznaczono ponad 190 mln zł.

Środki finansowe przeznaczone są na zakupy karetek, sprzętu i wyposażenia medycznego, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, wyposażenia i testów laboratoryjnych do badań w kierunku SARS-COV-2.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

W ramach realizacji projektu Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 202 441,82 zł, które przeznaczy na zakup aparatury i wyposażenia medycznego w postaci:

- tomografu komputerowego – 1 szt.

- respiratorów – 13 szt.

- komory laminarnej – 1 szt.

Aparatura oraz wyposażenie zakupione w ramach projektu pozwoli skutecznie zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 w skali całego regionu.

 

 

Kwiecień, 2020 r.