Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w roku 2021 realizuje zadanie pn. „Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych – Szpital tymczasowy EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie” w ramach Umowy Dotacji nr D/010/21/42.

Jego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w regionie poprzez zabezpieczenie, selektywną zbiórkę oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w trakcie działalności Szpitala Tymczasowego EXPO w Krakowie powołanego
w związku z pandemią wirusa COVID-19.

W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 14,628 Mg odpadów medycznych, co przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego w Małopolsce.

Wartość kosztu kwalifikowanego zadania: 82.150,85 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie: 75.000,00 zł 

www.wfos.krakow.pl