Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w roku 2019 zrealizował kolejny projekt, którego celem jest m.in. ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza w regionie poprzez poprawę efektywności energetycznej i ekologicznej budynków szpitalnych.

Tym razem pracom modernizacyjnym poddano istniejącą kotłownie gazową w jednostce szpitala - Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.  W ramach prac budowlano-instalacyjno-montażowych zlikwidowano dwa kotły gazowe, każdy o mocy 345 kW, zastępując je nowoczesnymi kondensacyjnymi kotłami gazowymi o mocy 276 kW każdy.  
W wyniku tych prac uzyskany zostanie efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia gazu do ogrzewania obiektu szpitalnego o ok. 18 tys. m³ rocznie, co przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska emisją CO2.


Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. realizuje kolejny projekt, którego celem jest m.in. ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza w regionie.

Począwszy od lipca br. trwają prace budowlano-instalacyjno-montażowe przy budowie instalacji grzewczo-wentylacyjno-chłodnicznej opartej na odnawialnych źródłach energii w nowopowstającym budynku Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Zastosowanie gruntowych pomp ciepła oraz centrali wentylacyjnych z odzyskeim ciepła obniży zapotrzebowanie na media z sieci, zmniejszając tym samym obciążenie środowiska emisją CO2.