Wizyta w poradni przyszpitalnej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (POZ) i wymaga wcześniejszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej.

Skierowanie nie jest wymagane przy rejestracji do:
  • ginekologa i położnika,
  • stomatologa,
  • onkologa,
  • psychiatry;

oraz dla osób:

  • chorych na gruźlicę,
  • zakażonych wirusem HIV,
  • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Również w razie wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia otrzymają Państwo niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.

Prawo do korzystania z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) przysługuje także osobie przebywającej w Polsce tymczasowo.

By uzyskać świadczenia, osoba ta powinna udać się do lekarza posiadającego kontrakt z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy.


Niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest ono wymagane w przypadkach wymienionych powyżej.

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna