Szpital zaprasza wszystkich chętnych do odbywania wolontariatu - można to zrobić po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego Kierownika medycznej komórki organizacyjnej na zasadach porozumienia wolontarystycznego. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, mamy więc nadzieję, że wśród specjalizacji oferowanych przez Szpital każdy kandydat na wolontariusza znajdzie coś dla siebie, ewentualnie w ramach wolontariatu podzieli się swoją wiedzą, talentem i umiejętnościami.

Porozumienie wolontarystyczne - wzór :

Krok po kroku... 

Należy przygotować podanie

skierowane do Prezesa Zarządu Spółki oraz niezbędne dokumenty (dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz uzyskane uprawnienia, ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia wolontariatu).

Wzór podania do pobrania - wzór powyżej.

  1. Należy udać się na rozmowę z właściwym Kierownikiem komórki organizacyjnej w której zainteresowana osoba chce odbywać wolontariat i uzyskać zgodę na jego odbycie.
  2. Komplet dokumentów wraz z podaniem zawierającym zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której odbywać się ma wolontariat należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki (Ip.).

Po pozytywnej ocenie podania, należy się zgłosić do Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi w celu zawarcia Porozumienia wolontarystycznego.

Szpital na wniosek wolontariusza, może wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanych świadczeń i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania wolontariatu.

W przypadku zainteresowania zawarciem porozumienia wolontarystycznego prosimy o kontakt telefoniczny : 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 376 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)