• zatrucie tlenkiem węgla,

  • methemoglobinemia,

  • oparzenia II’>10% u dzieci, III’>20% u dorosłych,

  • zatorowość powietrzna lub gazowa,

  • choroba dekompresyjna,

  • ostre niedokrwienie tkanek miękkich,

  • urazy mięśniowo-szkieletowe,

  • zespoły zmiażdżeniowe,

  • złamania otwarte,

  • martwicze zakażenia tkanek miękkich (beztlenowe i mieszane),

  • nagła głuchota.

Powrót do zakładki Ośrodek Terapii Hiperbarycznej