Samorząd Województwa Małopolskiego od dnia 1 stycznia 2012 r. realizuje, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. 

Małopolski sposób organizacji ośrodków adopcyjnych zapewnia dostęp zarówno do publicznych, jak i niepublicznych ośrodków adopcyjnych. Ośrodki zlokalizowane są zarówno w Krakowie, Nowym Sączu, jak i Tarnowie, dzięki czemu gwarantowana jest szeroka dostępność dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z adopcją.

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROCEDURY ADOPCYJNE W MAŁOPOLSCE: 

Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu
ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 83 53
e-mail: moanowysacz@rops.krakow.pl

http://www.adopcja.malopolska.pl/

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia"
os. Zielone 1, 31 – 968 Kraków
tel./fax. 12 642 12 16
e-mail: osrodek@profamilia.pl
http://profamilia.pl/osrodek/

Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
tel. 12 631 03 00, fax. 12 631 03 02
e-mail: rajska10@dpd.pl
www.adopcja.dpd.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
ul. Lenartowicza 14 , 31 – 020 Kraków
tel./fax. 12 632 11 71,
e-mail: adopcja@oatpd.pl
www.oatpd.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
ul. Rynek 9, 33 -100 Tarnów
tel.14 622 02 67
e-mail: adopcja.tarnow@oatpd.pl
www.adopcjatarnow.pl