Kraków, listopad 2020 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr COVID.19.66.2020 zawartej w dniu 30.10.2020 r.
z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

      Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i personelu Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim poprzez:

- wsparcie finansowe personelu medycznego oraz pomocniczego, zapewniającego opiekę oraz prawidłowe funkcjonowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia –
w okresie od maja do sierpnia br. musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia przeznaczone jest dla 65 pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, w tym pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających.

- wsparcie finansowe zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów w celu utrzymania reżimu sanitarnego na terenie Zakładu

      Organizacja modelu bezpiecznego systemu pracy w Zakładzie Opieki Długoterminowej oraz pełne zaangażowanie personelu pozwalają zapewnić bezpieczne warunki pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentów, bezpieczne i higieniczne warunki pracy personelu
z jednoczesną ochroną ich rodzin i najbliższych przez skutkami epidemii (ograniczenie transmisji zakażenia).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 487 072,57 zł. 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020