Przed uzyskaniem świadczenia opieki zdrowotnej (podczas rejestracji) pacjent jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu poświadczającego jego uprawnienia do uzyskania bezpłatnych świadczeń.

  • aktualne skierowanie od lekarza POZ do tych poradni gdzie jest to wymagane,
  • dokument osobisty pacjenta zawierający nr pesel,
  • ważny dokument ubezpieczenia pacjenta.

W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowania na dodatkowe konsultacje, albo leczenie skojarzone do innych Poradni Specjalistycznych Szpitala lub skierowania do leczenia stacjonarnego w Szpitalu.

W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem w Poradni Specjalistycznej.

Lekarz specjalista  informuje lekarza sprawującego podstawową opiekę zdrowotną nad pacjentem (lekarza rodzinnego) o przebiegu leczenia oraz o objęciu pacjenta stałym leczeniem specjalistycznym.

Rejestracja czynna jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 8 00 - 15 00.

Rejestracja telefoniczna pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się pod numerami telefonów :

12 64 68 379  od   8 00 - 13 30
12 64 68 947  od   8 00 - 13 30
12 64 68 609  od 10 00 - 14 00
12 64 68 000

lub za pomocą e-REJESTRACJI :

Małopolski Systemu Informacji Medycznej

Rejestracja pacjenta odbywa się na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego, elektronicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu rejestracji – wyznacza się termin i przybliżoną godzinę realizacji świadczenia opieki zdrowotnej oraz umieszcza się go na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna