Fundacja Ad Salutem im. św. Katarzyny Sieneńskiej

Więcej informacji na temat Fundacji znajdą Państwo na stronie www.fundacjaadsalutem.orghttp://www.fundacjaadsalutem.org/

Fundacja działa od 2015 r. i jej zadaniem statutowym jest pomoc Szpitalowi Specjalistycznemu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. głównie poprzez zakup i współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie inwestycji udogadniających opiekę nad podopiecznymi.

Fundacja jest organizacją „non profit" i wszyscy pracują w niej społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.