akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

O poradniach

Zespół 21 Specjalistycznych Poradni Przyszpitalnych z szerokim zakresem konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych. Świadczenia medyczne dostępne są od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem dedykowanym poszczególnym poradniom. Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy lekarzy dostępne są po wybraniu właściwej jednostki w panelu obok. Leczenie Pacjentów w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zespół Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych obejmuje leczeniem:

 1. osoby ubezpieczone – wymagane jest aktualne skierowanie od lekarza POZ (kod e-skierowania) do tych poradni, gdzie jest to wymagane oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości Pacjenta i nr PESEL
 2. osoby bez aktualnego ubezpieczenia – każde świadczenie dostępne jest odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług komercyjnych dostępnym tutaj
 3. osoby czasowo przebywające w Polsce – konsultacje lekarskie odbywają się na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikatu zastępczego wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza posiadającego kontrakt z NFZ.
 4. pacjenci po raz pierwszy rejestrujący się do którejkolwiek Przyszpitalnej Poradni proszeni są o dostarczenie do rejestracji kserokopii wszystkich niezbędnych dokumentów z informacjami ważnymi dla celów diagnostycznych (np. karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji, wyniki badań, informacje dotyczące przebytych szczepień, informacje o przyjmowanych lekach – nazwa oraz dawka leku). Wszystkie dokumenty po zeskanowaniu dołączane są do tworzonej w przychodni karty Pacjenta.

Bez skierowań przyjmowani są Pacjenci, rejestrujący termin wizyty do: ginekologa i położnika, stomatologa, onkologa i psychiatry

Z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania mogą również korzystać: 

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • osoby do badań w zakresie dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne!

Wszystkie świadczenia medyczne dostępne Poradniach wymagają wcześniejszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej.
 1. Wszystkie wizyty w Zespole Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych realizowane są na podstawie wcześniej dokonanej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej – platforma Portal Pacjenta.

Rejestracja online

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 00
* w wybranych przychodniach godziny pracy rejestracji mogą być dłuższe – prezentacja każdej przychodni w kolumnie obok

tel. 12 646 8 379
tel. 12 646 8 947
tel. 12 646 8 609
tel. 12 646 8 000

Rejestracja telefoniczna bezpośrednio w wybranych Poradniach

Poradnia Logopedyczna tel. 12 64 68 568
Poradnia Neonatologii tel. 12 64 68 79
Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 12 64 68 317
Poradnia Radioterapii Centrum Amethyst tel. 12 34 09 134 -135

 1. W przypadku, kiedy przyjęcie Pacjenta nie jest możliwe w wyznaczonym dniu – określa się najbliższy możliwy termin wraz z przybliżoną godziną realizacji usługi medycznej oraz umieszcza się Pacjenta na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia.
 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowania na dodatkowe konsultacje lub leczenie skojarzone do innych Poradni Specjalistycznych Szpitala oraz (adekwatnie do sytuacji) – skierowanie do leczenia stacjonarnego w naszym szpitalu. Jednocześnie lekarz specjalista informuje lekarza rodzinnego POZ o przebiegu leczenia Pacjenta oraz o objęciu Pacjenta stałym leczeniem specjalistycznym.

Kierownik Zespołu Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych
mgr Danuta Niedźwiedź
tel: 12 64 68 479
zps-kierownik@rydygierkrakow.pl

Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta. Formularz wniosku można złożyć:

 • osobiście w Dziale Koordynacji Opieki – Hall Główny Szpitala, POZIOM „O” codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00,
 • drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej
 • elektronicznie wysyłając wniosek na adres: dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

Formularz wniosku

dostępny tutaj

Dokumentacja medyczna wydawana jest w formie wyciągu, kopii lub wydruku oraz w przypadku badań diagnostyki obrazowej na elektronicznych nośnikach danych. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, wnioskowanej po raz pierwszy przez Pacjenta lub reprezentującego przedstawiciela ustawowego, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. (z późn. zm.) o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szpital nie pobiera opłat.

Ponadto bezpłatnie udostępnia się dokumentację medyczną w postępowaniach przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Każda kolejna kopia dokumentacji wymaga opłaty zgodnie z cennikiem:

 • 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej = 10,33zł
 • 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej = 0,36zł
 • 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej tworzonej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w postaci: błony RTG, płyty CD/DVD z przeglądarką film lub z płytą DICOMDIR, na informatycznym nośniku danych. = 2,07zł
 • Powyższe stawki wyliczone zostały na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020r.

Kierownik Działu Koordynacji Opieki
mgr Joanna Osolińska
tel. 12 64 68 166
dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

W ramach odpłatnych świadczeń zdrowotnych Szpital realizuje szeroki profil zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych. Szpital oferuje odpłatne konsultacje specjalistyczne, nowoczesną i szybką diagnostykę laboratoryjną i obrazową. Zapewnia nowoczesne metody leczenia, skuteczność oraz szybki powrót do zdrowia. Jednostka dysponujemy nowoczesną bazą leczniczą spełniającą pod każdym względem najwyższe standardy poparte uzyskaniem certyfikatów jakości oraz akredytacji w ochronie zdrowia.

Zespół Szpitala to wysokiej klasy lekarze specjaliści, operatorzy z długoletnim doświadczeniem oraz przyjazny zespół pielęgniarski – życzliwy, służący pomocą i wsparciem na każdym etapie leczenia.

Każdy zabieg realizowany jest w taki sposób, aby zapewniony został komfort pacjenta, intymne warunki pobytu, życzliwa obsługa, wysoka jakość i skuteczność leczenia. Stanowi to dewizę działalności Szpitala i priorytet w kontakcie z Pacjentem.

Szpital zapewnia profesjonalną opiekę medyczną, a przede wszystkim ciepłe podejście do Pacjenta już na etapie załatwiania formalności związanych z przyjęciem Pacjenta na Oddział, udzielaniem konsultacji, czy też wykonania badań. Formalności te Szpital ograniczył do minimum, tak aby pobyt Pacjenta w Szpitalu był jak najkrótszy, a formalności z tym związane jak najmniej uciążliwe.

Ad. 1
1.Konsultacja z wybranym lekarzem operatorem – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”.
2.Po wizycie u lekarza, na której ustalone zostaną szczegóły zabiegu (termin, cena, itp.) należy zgłosić się do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego w celu wyznaczenia konsultacji anestezjologicznej.
Na konsultację anestezjologiczną należy zgłosić się z kompletem wyników badań – – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”. Konsultacja ta nie wlicza się w cenę zabiegu. Cena konsultacji wynosi 150,00 zł (usługa zw. z VAT). Po konsultacji należy wrócić do Biura Komercyjnego w celu potwierdzenia terminu przyjęcia na Oddział.
3.Podpisywanie umowy i opłata.
W dniu zabiegu, przed przyjęciem na Oddział, podpisywana jest umowa na zabieg komercyjny oraz uiszczana opłata – przejdź do zakładki „Formy płatności”. Do Biura Komercyjnego należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz ORYGINAŁAMI wyników badań, laboratoryjnych oraz obrazowych, innych – – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”. zleconych przez lekarza.
Ad.2
Konsultacja z wybranym lekarzem operatorem.
Sposoby rejestracji:
• telefonicznie: 12 64 68 649, -524, pon.-pt. w godzinach 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
• mailowo: uslugi-platne@rydygierkrakow.pl
• osobiście w Rejestracji Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego, która znajduje się w holu główny Szpitala – poziom „0”.
Lekarz operator omówi zabieg, wyznaczy, jakie badania laboratoryjne, obrazowe, inne – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”. należy wykonać i zaproponuje dogodny termin zabiegu.
Ad.3
Przy zakupie u nas usługi oferujemy Państwu następujące formy płatności :
1. Gotówka
2. Przelew bankowy – numer konta (przelew musi zostać zaksięgowany przed udzieleniem świadczenia) :
BNP Paribas Bank Polska S.A. PL 39160014621828963920000001
3. Płatność kartą
4. Na terenie naszego Szpitala znajduje się także bankomat – poziom „-1”
5. Honorujemy także promesy z towarzystw ubezpieczeniowych, centrów medycznych (MEDICOVER, LUX-MED i inne).

Ważne!

Wszystkie świadczenia medyczne dostępne Poradniach wymagają wcześniejszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej.

Kontakt do poradni

 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY – SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM OPARZENIOWO-PLASTYCZNEGO

  REJESTRACJA
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
  tel. 12 64 68 770

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Diagnostyka schorzeń przeprowadzana jest w Zakładach i Pracowniach Szpitala (Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Endoskopii, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mikrobiologii itp.) lub w innych jednostkach służby zdrowia posiadających umowę z NFZ. W Poradni także pobierany jest materiał do badania histopatologicznego i cytologicznego
  (biopsje cienko i gruboigłowe, biopsja mammotomiczna i sterotaktyczna guzów piersi, węzły chłonne, wycinki)”.Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym w sali zabiegowej wyposażonej w instrumentarium chirurgiczne .

 • Poradnia Chirurgii Plastycznej, Leczenia Oparzeń i Ran Przewlekłych

  NOWY BUDYNEK

  REJESTRACJA:
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
  tel. 12 64 68 770

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej głównie w zakresie leczenia: nowotworów, w zakresie i możliwościach działania poradni, ucisku korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, mononeuropatii kończyny górnej i dolnej, dziecięcego porażenia mózgowego i innych zespołów porażennych, objawów i cech chorobowych dotyczących skóry i tkanki podskórnej, urazów, pogryzień. Poradnia udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie wrodzonych wad rozwojowych twarzy i szyi, powiek, aparatu łzowego i oczodołu, ucha, nosa, języka, jamy ustnej i krtani oraz rozszczepu wargi i podniebienia, nieprawidłowości zębowo-twarzowych a także innych wrodzonych wad rozwojowych kończyn, zniekształceń mięśniowo-kostnych. Poradnia leczy w zakresie wad rozwojowych gruczołów sutkowych, przerostu i innych zaburzeń sutka. Poradnia również leczy choroby skóry i tkanki podskórnej oraz choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni.  Poradnia posiada dostęp do wykonywania RTG, dermatoskopii oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie dermatologii głównie w zakresie leczenia: chorób skóry i tkanki podskórnej, róży, zakażeń wirusem Herpes, ospy wietrznej, półpaśca, brodawek wirusowych, innych zakażeń wirusowych charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, grzybicy skóry (dermatofitozy), kandydozy, drożdżycy, wszawicy, świerzbu, leczenia czerniaka i inne nowotworów złośliwych skóry, znamion barwnikowych, niezłośliwych nowotworów skóry, plamicy alergicznej, pokrzywki i rumienia, układowych chorób tkanki łącznej . Poradnia wykonuje ogólne badania dermatologiczne .
  Poradnia posiada następujące wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń: mikroskop fluoroscencyjny, 1 aparat do kriochirurgii, defibrylator, dermatoskop, zestaw do pobierania wycinków. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto Szpital zapewnia dostęp do wykonywania następujących badań i procedur terapeutycznych: USG, elektrokoagulacji, kriochirurgii, światłolecznictwa terapeutycznego.

 • Zespół Poradni Ginekologiczno - Położniczych

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 379 ; 12 64 68 609

  REJESTRACJA ONKOLOGICZNA:
  tel. 12 646 8 379 lub 12 646 8 412

  GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO:
  poniedziałek 11-16
  wtorek, środa, piątek 8-15
  czwartek 12-18

  SZYBKA ŚCIEŻKA ONKOLOGICZNA – KONSYLIUM ONKOLOGICZNE: poniedziałek 8-11

  PATOLOGIA CIĄŻY: czwartek 9:00

  LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU – BADANIA URODYNAMICZNE: codziennie 8-13

  PRACOWNIA PATOLOGII SZYJKI MACICY I KOLPOSKOPII: czwartek 13-18

  BADANIA KTG: codziennie 8-15

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa głównie w zakresie leczenia: zespołów nadnerczowo – płciowych, zaburzeń czynności jajników, chorób zapalnych żeńskich narządów miednicy małej, przetoki w żeńskim narządzie rodnym, schorzeń jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy, polipa żeńskiego narządu rodnego, nadżerki i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy, dysplazji szyjki macicy, innych zapalnych i niezapalnych schorzeń macicy, szyjki macicy, pochwy, sromu i krocza, leczenia nieprawidłowego krwawienia, schorzeń przekwitania i okresu około menopauzalnego, zaburzeń sutka, wrodzonych wad rozwojowych narządów płciowych. W Poradni udzielane są porady w zakresie postępowania antykoncepcyjnego a także prokreacyjnego, udzielana jest pomoc ofiarom przestępstwa seksualnego z użycie przemocy fizycznej. Poradnia udziela świadczeń w zakresie niepłodności kobiecej, nadzoru nad ciążą wysokiego ryzyka, leczenia powikłań ciąży istniejącej, poronień, przedwczesnych porodów, zgonów okołoporodowych oraz innych powikłań poprzednich ciąż i porodów, sprawowana jest opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą. W Poradni leczone są także przewlekłe choroby współistniejące przy ciąży. Poradnia przeprowadza specjalne badania przesiewowe w kierunku nowotworów oraz udziela świadczeń w zakresie leczenia nowotworów złośliwych sutka, żeńskich narządów płciowych, Rak in situ sutka, szyjki macicy i innych narządów płciowych. Poradnia posiada: detektor tętna płodu, zestaw do pobierania materiału do badań cytologicznych. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG z głowicą przezpochwową, mammografii, kolposkopii, RTG oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto Szpital zapewnia w lokalizacji wykonywanie oceny cytologicznej preparatów przez osobę która posiada odpowiednie doświadczenie w ocenie badań cytologicznych ginekologicznych, pobranie materiału do badań cytologicznych, w tym badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy wykonywanych zgodnie z obowiązującym schematem. Szpital zapewnia też dostęp do krioterapii poprzez realizację umowy z jednostką zewnętrzną.

  Poradnia Ginekologii i Położnictwa
  posiada wysokiej klasy elektryczny fotel ginekologiczny, aparat USG i kolposkop. Zakres usług: prowadzenie ciąży fizjologicznej, leczenie objawów menopauzy, nieprawidłowego krwawienia, dolegliwości bólowych miednicy mniejszej oraz leczenie endometriozy. Przychodnia prowadzi poradnictwo przedkoncepcyjne i antykoncepcyjne.

  Szybka ścieżka onkologiczna
  Pacjentki przyjmowane są w Poradni w każdy poniedziałek o godz. 8:00. (bez skierowania tylko Pacjentki z nowotworem wcześniej potwierdzonym wynikiem histopatologicznym). Konsylium Onkologiczne, odbywające się w poniedziałki o godz.11:00 w składzie: ginekolog onkolog, radioterapeuta oraz onkolog kliniczny – chemioterapeuta, opracowuje indywidualną dla każdej Pacjentki strategię leczenia. Prowadzimy leczenie nowotworów: endometrium (rak błony śluzowej macicy), szyjki macicy, jajnika, sromu, pochwy, jajowodu i kosmówki. W przypadku nowotworów uwarunkowanych rodzinnie, wykonujemy badania genetyczne, które mogą uchronić przed późnym rozpoznaniem choroby wśród najbliższych.

  Poradnia Patologii Ciąży
  każdy czwartek godz. 9:00
  zapraszamy Pacjentki z ciążą powikłaną, zagrażającym porodem przedwczesnym, cukrzycą ciążową, nadciśnieniem, chorobami hematologicznymi, urologicznymi, kardiologicznymi, okulistycznymi i ortopedycznymi.

  Leczenie Nietrzymania Moczu.
  Badania Urodynamiczne
  codziennie w godz. 8:00-13:00
  Oferujemy pełna diagnostykę i leczenie zaburzeń oddawania moczu. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt urodynamiczny oraz ultrasonograficzny, a pracę lekarzy specjalistów wspomagają fizjoterapeuci uroginekologiczni oraz psychologowie. Leczymy: wysiłkowe nietrzymanie moczu. parcia naglące, pęcherz nadreaktywny i neurogenny, obniżenie narządu rodnego. problemy z oddawaniem (retencją) moczu

  Pracownia Patologii Szyjki macicy i Kolposkopii
  każdy czwartek w godz. 13:00-18:00
  W przypadku nieprawidłowych wyników cytologicznych proponujemy diagnostykę rozszerzoną chorób szyjki macicy (cytologię płynną, testy HPV, badanie koloposkopowe) oraz leczenie ambulatoryjne tych zmian (krioterapia, laserotorepia, elektrokoagulacja). Realizujemy Narodowy program profilaktyki raka szyjki macicy, refundowany przez NFZ. W ramach I etapu programu, wykonujemy badania cytologiczne kobiet w wieku 25 – 59 lat (co 3 lata).
  II etap badań obejmuje pogłębioną diagnostykę o badanie kolposkopowe i histopatologiczne dla Pacjentek z nieprawidłowymi wcześniejszymi badaniami cytologicznymi. Leczenie operacyjne wykonywane jest na Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu.

 • Poradnia Neurologiczna

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie neurologii głównie w zakresie leczenia: guzów mózgu, nowotworów złośliwych rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego, nowotworów niezłośliwych opon mózgowych, zespołów otępiennych, chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, układowych zaników pierwotnie zajmujących ośrodkowy układ nerwowy, zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń okresowych
  i napadowych, obejmujących nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, polineuropatii i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego, chorób połączeń nerwowo – mięśniowych i mięśni, porażeń mózgowych i innych zespołów porażennych, innych zaburzeń układu nerwowego i układu przedsionkowego, chorób naczyń mózgowych. Poradnia leczy zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby grzbietu, bóle głowy, objawy chorobowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego, omdlenia i zapaści, drgawki, leczone są urazy czaszkowo – mózgowe ich następstwa oraz następstwa urazów szyi
  i tułowia, kończyny górnej. Poradnia posiada w miejscu udzielania świadczeń:  oftalmoskop. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań RTG w lokalizacji – w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej szpitala oraz badań laboratoryjnych
  i mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto Szpital zapewnia w lokalizacji wykonywanie badań USG z opcją kolorowego Dopplera, elektroencefalografii, elektromiografii, oftalmoskopii.

 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  W ramach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o., działa Poradnia Stwardnienia Rozsianego. Szpital, jako jedyna jednostka w Małopolsce, posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, na udzielanie tego rodzaju świadczeń. Poradnia Stwardnienia Rozsianego mieści się w Nowym Budynku znajdującym się tuż przy Budynku Głównym Szpitala. Do Poradni SM przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności).  W rozpoznaniu winien być wpisany symbol: ICD10: G35 Na umówioną konsultację lekarską należy zabrać ze sobą ww. skierowanie oraz wszelkie dotychczasowe badania związane
  z diagnozowaniem SM.

 • Poradnia Otolaryngologii

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie otolaryngologii głównie w zakresie leczenia: nowotworów złośliwych i niezłośliwych wargi, jamy ustnej i gardła, narządów oddechowych i klatki piersiowej, nowotworów in situ, nowotworów niezłośliwych mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego, ucha środkowego i układu oddechowego, dużych gruczołów ślinowych, leczy zaburzenia nerwu trójdzielnego i twarzowego, choroby ucha wewnętrznego, środkowego i wyrostka sutkowa tego, ostre zakażenia górnych dróg oddechowych, choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk a także zakażenie skóry i tkanki podskórnej. Poradnia leczy wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi, krtani, tchawicy i oskrzeli oraz wady powodujące upośledzenie słuchu, dysfagię, zaburzenia węchu i smaku, powiększenie węzłów chłonnych, złamanie kości czaszki i kości twarzoczaszki, powierzchowny urazy i złamania w obrębie szyi.
  Poradnia posiada w miejscu udzielania świadczeń diatermię i audiometr. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG, RTG, audiometrycznych oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Poradnia Hematologii

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie hematologii głównie w zakresie leczenia: nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych, niedokrwistości, chorób krwi i narządów krwiotwórczych, czerwienicy prawdziwej, zespołów mielodysplastycznych, zaburzeń krzepnięcia, plamic i innych skaz krwotocznych, powiększenia węzłów chłonnych (konsultacje), przyśpieszonego opadanie krwinek czerwonych i zaburzenie lepkości osocza, nieprawidłowości krwinek czerwonych i krwinek białych. Poradnia posiada mikroskop optyczny oraz USG w lokalizacji. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań RTG w lokalizacji – w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej szpitala oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w lokalizacji. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Informacja dla pacjenta pierwszorazowego

  Pacjenci zgłaszający się pierwszy raz do poradni powinni mieć z sobą:
  – wynik badania morfologii krwi nie starszy niż miesiąc,
  – karty informacyjne z pobytu w szpitalu,
  – badania obrazowe USG, RTG, tomografia, rezonans magnetyczny,
  – lista zażywanych leków wraz z dawkami.
  Pacjenci wyniki wykonanych badań dostarczają ułożone chronologicznie.
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej głównie w zakresie: leczenia promienicy, aspergilozy, nowotworów złośliwych wargi i jamy ustnej, zatok przynosowych, kości i chrząstki stawowej, czerniaka i innych nowotworów złośliwych skóry, rak in situ jamy ustnej i skóry, nowotworów niezłośliwych jamy ustnej i gardła, dużych gruczołów ślinowych, z tkanki tłuszczowej, leczenia naczyniaków krwionośnych i chłonnych, ostrego, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, leczenia chorób jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk, ropnia i czyraka twarzy, ostrego zapalenia węzłów chłonnych, miejscowego zakażenia skóry i tkanki podskórnej,  leczenia wrodzonych wad rozwojowych oka, ucha, twarzy i szyi, rozszczepu wargi i podniebienia, torbieli bocznej szyi, leczenia urazów głowy i ich następstw (w zakresie i możliwościach działania poradni) . Poradnia posiada następujące wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń: diatermia. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG, RTG oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej głównie w zakresie: leczenia promienicy, aspergilozy, nowotworów złośliwych wargi i jamy ustnej, zatok przynosowych, kości i chrząstki stawowej, czerniaka i innych nowotworów złośliwych skóry, rak in situ jamy ustnej i skóry, nowotworów niezłośliwych jamy ustnej i gardła, dużych gruczołów ślinowych, z tkanki tłuszczowej, leczenia naczyniaków krwionośnych i chłonnych, ostrego, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, leczenia chorób jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk, ropnia i czyraka twarzy, ostrego zapalenia węzłów chłonnych, miejscowego zakażenia skóry i tkanki podskórnej,  leczenia wrodzonych wad rozwojowych oka, ucha, twarzy i szyi, rozszczepu wargi i podniebienia, torbieli bocznej szyi, leczenia urazów głowy i ich następstw (w zakresie i możliwościach działania poradni) . Poradnia posiada następujące wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń: diatermia. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG, RTG oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Poradnia Rehabilitacyjna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 379 ; 12 64 68 609

  *Poradnia znajduje się na poziomie (-1).

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie rehabilitacji medycznej. Obejmuje opieką osoby z zespołami bólowymi kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową stawów, chorobami reumatycznymi, pacjentów po urazach, operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych, oraz osoby z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi.
  W Poradni Rehabilitacyjnej świadczeń udzielają lekarze specjaliści rehabilitacji  medycznej oraz lekarze posiadający specjalizację  I stopnia bądź są w trakcie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej. Przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo. W węzłach sanitarnych dla pacjentów znajdują się poręcze i uchwyty. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd pacjentom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

 • Poradnia Okulistyczna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 379 ; 12 64 68 609

  * Poradnia znajduje się przy Oddziale (Piętro 8)

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie okulistyki głównie w zakresie leczenia: nowotworów złośliwych i niezłośliwych oka, wirusowego zapalenia spojówek, zaburzeń powiek, narządu łzowego i oczodołu, spojówek, twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego, ciała szklistego i gałki ocznej, nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej, mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji,, chorób soczewki, naczyniówki i siatkówki, jaskry, upośledzenia widzenia i ślepota, bezocza, małoocza i wielooczne, wrodzonych wad rozwojowych soczewki. Ponadto Poradnia wykonuje badania oczu
  i wzroku, wydaje zaświadczenia lekarskie w zakresie badań w związku z przyjęciem do szkoły i z uprawianiem sportu. Poradnia zaopatruje urazy oka i oczodołu, oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka, usuwa ciała obce z zewnętrznej części oka. Poradnia prowadzi obserwacje w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego oraz innych chorób i stanów.

  Poradnia posiada następujące wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń: kaseta szkieł okularowych, lampa szczelinowa, oftalmoskop, perymetr, zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych, zestaw do iniekcji podspojówkowych o okołogałkowych, trójlustro Goldmanna, tonometr aplanacyjny, tablice Ischihary, tablice do oceny ostrości wzroku, autorefraktometr. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG, RTG oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Poradnia Kardiologiczna i Chorób Wewnętrznych

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 379 ; 12 64 68 609

  * Poradnia znajduje się przy Oddziale (Piętro 9)

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie kardiologii głównie w zakresie leczenia: zaburzeń przemian lipidów i innych lipidemii, chorób reumatycznych zastawek, choroby nadciśnieniowej, dusznicy bolesnej, ostrego zawału serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, chorób osierdzia, naczyń płucnych i zespołów sercowo-płucnych, niereumatycznych zaburzeń czynności zastawek, zaburzeń funkcji zastawki pnia głównego, ostrego zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, bloku przedsionkowo – komorowego, zaburzeń przewodnictwa, częstoskurczu napadowego, migotania i trzepotania przedsionków, innych zaburzeń rytmu i funkcji serca, niewydolności serca, chorób tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, wrodzonych wad układu krążenia, omdleń i zapaści.

  Na teranie szpitala zapewniony jest dostęp do wykonywania badań echokardiograficznych, Holtera RR, holtera EKG, RTG oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA III p

  REJESTRACJA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  zakres badań i plan pracy Poradni

  Poradnia prowadzi diagnostykę psychologiczną i kontrolną, porady i sesje terapeutyczne, w tym sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcie psychospołeczne, a także wizyty domowej i środowiskowe. Placówka zapewnia dostęp do interwencji pracownika socjalnego.

  Plan dyżurów: 

  poniedziałek       7.30 – 12.00  lek. Wojciech Wąsik
  wtorek                  7.30 – 15.05 lek. Joanna Piekarska
  środa                    10.00- 15.05 lek. Andrzej Grymek
  czwartek               7.30 – 15.05 lek. Magdalena Dyduch
  czwartek              10.30 – 18.00 mgr Agnieszka Szaradowska
  czwartek              15.05 – 19.00 mgr Natalia Stasiowska
  piątek                    7.30 – 15.05 lek. Katarzyna Wiatrowska
  piątek                    8.00 – 14.15 mgr Agnieszka Szaradowska

   

 • Poradnia Onkologii Klinicznej

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 379 ; 12 64 68 609

  *Poradnia znajduje się na poziomie (-1)

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie onkologii klinicznej głównie w zakresie leczenia: nowotworów złośliwe i niezłośliwych, zaburzeń sutka. Zakres pracy Poradni obejmuje możliwość potwierdzenia lub wykluczenia choroby nowotworowej lub schorzenia rozrostowego hematologicznego, obserwację pod kątem możliwości wystąpienia choroby nowotworowej, monitorowanie w trakcie i po zakończeniu leczenia, prowadzenie leczenia podtrzymującego, obserwację i badania pod kątem wczesnych i odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego i chorób układu krwiotwórczego. . Na teranie szpitala zapewniony jest dostęp do USG. Szpital zapewnia również dostęp do  badań  mammograficznych, dermatoskopii oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 609 ; 12 64 68 379

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Diagnostyka schorzeń przeprowadzana jest w Zakładach i Pracowniach Szpitala (Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Endoskopii, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mikrobiologii itp.) lub w innych jednostkach służby zdrowia posiadających umowę z NFZ.

  W Poradni także pobierany jest materiał do badania histopatologicznego i cytologicznego (biopsje cienko i gruboigłowe, węzły chłonne, wycinki). W Poradni prowadzona jest zarówno terapia zachowawcza jak i terapia zabiegowa w zakresie tzw. „małej chirurgii”. Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym w sali zabiegowej wyposażonej w instrumentarium chirurgiczne oraz aparat do elektrokoagulacji.

 • Poradnia Proktologiczna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 609 ; 12 64 68 379

  zakres badań

  Poradnia Proktologiczna udziela świadczeń w zakresie schorzeń odbytu i odbytnicy takich jak nowotwory odbytu i odbytnicy, żylaki odbytu, szczelina odbytu, stany zapalne, świąd itd. Schorzenia te rozpoznawane są najczęściej poprzez wykonanie badań endoskopowych (anoskopia i/lub rektoskopia) oraz pobranie wycinków tkanek do badania histopatologicznego lub wymazów do badania bakteriologicznego i mykologicznego. Diagnostyka schorzeń proktologicznych prowadzona jest również w Zakładach i Pracowniach Szpitala (Zakład Endoskopii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mikrobiologii itd.). Schorzenia odbytu i odbytnicy leczone są zachowawczo lub operacyjnie w zależności od wskazań medycznych. W Poradni wykonuje się polypectomie polipów odbytu
  i odbytnicy, nacięcia ropni okołoodbytowych oraz leczenie żylaków odbytu pierścieniami gumowymi. Poradnia posiada instrumentarium zabiegowe, rektoskopy i anoskopy, aparat do zakładania pierścieni gumowych na żylaki, aparat do elektrokoagulacji oraz USG z głowicą  doodbytniczą (ERUS).

 • Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 609 ; 12 64 68 379

  zakres badań

  Poradnie udzielają świadczeń w zakresie ortopedii, neuroortopedii i traumatologii narządu ruchu głównie
  w zakresie leczenia: nowotworów złośliwych i niezłośliwych kości i chrząstek stawowych oraz mnogich umiejscowień, szpiczaka mnogiego i nowotworów z komórek plazmatycznych, wrodzonych wad rozwojowych i zniekształceń układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, mononeuropatii kończyny górnej i dolnej, artropatii, chorób zwyrodnieniowych stawów, guzkowatego zapalenie tętnic i chorób pokrewnych, chorób kręgosłupa i grzbietu, chorób kości, chrząstki, mięśni, zapalenia błony maziowej i ścięgien, tkanek miękkich oraz innych chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Poradnie leczą złamania (odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednicy
  i innych), zwichnięcia, skręcenia, naderwania stawów i wiązadeł, a także leczy urazy szyi, klatki piersiowej, barku i ramienia, łokcia i przedramienia, nadgarstka i ręki, biodra i uda, kolana i podudzia, stawu skokowego i stopy oraz inne urazy obejmujące liczne okolice ciała ich następstwa.   Ponadto Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii posiada. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG, densytometrii kręgosłupa lub kości udowej oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. W poradni istnieje również możliwość założenia opatrunku gipsowego.

  tel. 12 64 68 659
  Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  tel. 12 64 68 461

 • Poradnia Urologiczna

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia urologiczna udziela świadczeń w zakresie pełnej, kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki  chorób układu moczowo-płciowego z możliwością leczenia ambulatoryjnego lub kwalifikacji do leczenia zabiegowego w ramach Oddziału Urologii tutejszego Szpitala. W ramach Poradni Urologicznej istnieje możliwość wykonania specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej w tym przezodbytniczej biopsji stercza oraz cystoskopii, urodynamiki i immunoterapii miejscowej raka pęcherza moczowego. Poradnia współpracuje ze wszystkimi poradniami i oddziałami znajdującymi się na terenie szpitala co daje możliwość wykonania na miejscu pełnej diagnostyki obrazowej, badań laboratoryjnych oraz konsultacji innych specjalistów.  W nagłych przypadkach istnieje możliwość natychmiastowej hospitalizacji pacjenta.

 • Poradnia Logopedyczna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  Rejestracja odbywa się bezpośrednio w Poradni.
  * Poradnia przy Oddziale, znajduje się na piętrze (-1)

  tel. 12 64 68 568

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie logopedii głównie w zakresie leczenia: specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka – dyslalia, seplenienia, następstw chorób naczyń mózgowych, zaburzeń mowy i opóźnionego rozwoju mowy. Poradnia posiada w miejscu udzielania świadczeń: gry dydaktyczne, lustro logopedyczne, próby grafomotoryczne, radiomagnetofon, testy logopedyczne (teksty praksji i testy językowe), testy psychologiczne, wibratory językowe.

 • Poradnia Neonatologii

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA
  1 piętro obok bloku porodowego
  Poradnia czynna: wtorek, środa, czwartek 7:30-15:00

  Rejestracja: osobiście w sekretariacie Neonatologii w godz. 8:00-14:00 (1 piętro)
  Rejestracja telefonicznie: pon – pt w godz. 7:30- 14:30 tel. 12 646 86 70; 12 646 86186 ; 12 646 8813
  Rejestracja elektronicznie: prosimy o przesłanie skanu skierowania lub podanie kodu skierowania na adres: one-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  zakres badań

  Poradnia udziela świadczeń w zakresie neonatologii głównie w zakresie leczenia: retinopatii wcześniaków, stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym oraz leczenia wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych. Poradnia w szczególności udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie następujących jednostek chorobowych: zespół zaburzeń oddychania, zespół aspiracji smółki, leczenia i opieki nad noworodkami będącymi pod wpływem leków podawanych matce (np. anestetyki), noworodkami hipotroficznymi oraz z małą masą ciała, niedotlenienie wewnątrzmaciczne, urazy okołoporodowe, zapalenie płuc (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), odma opłucnowa samoistna, płyn w jamie opłucnowej (wysięk, krew), dysplazja oskrzelowo-płucna, hiperbilirubinemia, zaburzenia metaboliczne i gospodarki wodno-elektrolitowej, pilocytemia, niedokrwistość, Leczone są zaburzenia krzepnięcia, sercowo-naczyniowe, przewodu pokarmowego, odżywiania, neurologiczne oraz dotyczące powłok i termoregulacji. Leczeniem objęte są noworodki z wrodzonymi wadami rozwojowymi, z chorobami wirusowymi, zakażeniami swoistymi dla okresu okołoporodowego oraz z chorobą krwotoczną i hemolityczną.

  Poradnia posiada następujące wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w miejscu udzielania świadczeń: promiennik ciepła, zestaw do badań antropometrycznych, zestaw do cewnikowania żyły pępkowej. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG w lokalizacji oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto Szpital zapewnia w lokalizacji wykonywanie badań RTG.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA
  pn. – pt. w godz. 8.15 – 15.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  pn. – pt. w godz. od 8.15 do 15.00
  tel. 12 64 68 317

  *oddzielny pawilon (wejście od ul. Mikołajczyka)

  zakres badań

  Jedyna w Małopolsce poradnia prowadząca program substytucyjnego leczenia uzależnień od opiatów (metadon). W Poradni oferowane są psychoterapeutyczne i psychiatryczne metody leczenia osób z uzależnieniami od alkoholu, nikotyny, benzodiazepin, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu. W tym ostatnim obszarze uzależnień poradnia realizuje zintegrowany program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych MZ włącza w terapię także nowe rodzaje uzależnień – uzależnienia od zakupów, operacji plastycznych, seksu, gier komputerowych etc. Grupę docelową programu stanowią osoby pełnoletnie z rozpoznanym uzależnieniem behawioralnym (diagnozą zaburzeń nawyków i popędów – hazardu patologicznego i innych uzależnień nie pochodzących od substancji psychoaktywnych) ich rodziny oraz osoby bliskie, gdyż w procesie terapeutycznym oddziałuje się nie tylko na Pacjenta lecz również na jego najbliższe środowisko.

  Poradnia oferuje również opiekę psychiatryczną i psychoterapeutyczną dla członków rodzin osób uzależnionych – tzw. dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz konsultuje Pacjentów wszystkich oddziałów szpitala Rydygiera. Opieką terapeutyczną objęte są w Poradni również wszystkie osoby z podwójną diagnozą, tj. Pacjenci uzależnieni, u których występują dodatkowo inne zaburzenia psychiczne.

 • Poradnia Medycyny Pracy

  Przychodnia Medycyny Pracy
  Eskulap Sp. z o.o.
  os. Złotej Jesieni 7
  czynne od pon-pt 7.00-16.00

  REJESTRACJA
  tel. 644 98 99

  zakres badań

  Poradnia obejmuje leczeniem Pracowników zatrudnionych w szpitalu oraz w firmach świadczących usługi dla szpitala. W zakresie opieki znajduje się ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników, rozpoznawanie i ocena czynników ryzyka, diagnoza metod wykonywania pracy mających negatywny wpływ na zdrowie, rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy, udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Poradnia wykonuje pracownicze szczepienia profilaktyczne.

 • Poradnia Radioterapii

  Budynek przy Centrum Radioterapii Amethyst

  REJESTRACJA:
  poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00 – 16.00
  środa, czwartek w godz. 8.00 – 17.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00 – 16.00
  środa, czwartek w godz. 8.00 – 17.00
  tel. 12 34 09 134
  tel. 12 34 09 135

  Centrum Amethyst

  zakres badań

  Poradnia konsultuje Pacjentów w zakresie radioterapii onkologicznej i onkologii oraz prowadzi kwalifikacje do leczenia skojarzonego (radiochemioterapia) i leczenia napromienianiem. W ramach świadczeń medycznych prowadzona jest diagnostyka nowotworów oraz obserwacja chorych po wdrożonym leczeniu. Specjaliści Poradni Radioterapii współpracują z Zespołami Wielospecjalistycznymi (Tumor Boards), psychoonkologiem oraz z innymi Poradniami, Zakładami i Oddziałami Szpitala.

Skip to content