akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Pomoc duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani w Naszym Szpitalu mają możliwość uczestniczenia w obrzędach religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem.
Rodzina i opiekunowie Pacjenta mogą uczestniczyć w organizacji opieki duszpasterskiej dla Pacjenta; organizacja takiej opieki wymaga uzgodnienia szczegółów z personelem medycznym.

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
Kontakt z Kapelanem – całodobowo pod nr telefonu: tel. 601 419 903
Wizyty duszpasterskie w salach chorych codziennie od godziny 8.00
Kaplica Matki Bożej Bolesnej znajduje się na II piętrze Szpitala.
Eucharystia odprawiana jest:
• w niedziele i święta – o godz. 10.15. i 15.30
• od poniedziałku do piątku – o godz. 15.15
• w soboty o godz. 9.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia: codziennie (z wyjątkiem sobót) o godz. 15.00
Spowiedź: codziennie w Kaplicy, 20 minut przed każdą Eucharystią oraz w salach chorych.
Sakrament Pokuty oraz Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest osobom leżącym na oddziałach przez cały tydzień, na życzenie Pacjentów lub ich rodzin.
Komunia Święta roznoszona jest w niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca, bezpośrednio do Pacjentów przebywających na Oddziałach.

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie
ul. Wyspiańskiego 4
30-035 Kraków

Kontakt e-mail: baptysci.krakow@gmail.com
Kontakt do Diakona: 691 49 70 42

Posługa odbywa się w godzinach popołudniowych. Polega ona na niesieniu pociechy pacjentom i ich rodzinom poprzez rozmowę, wspólną modlitwę i czytanie Biblii.
W przypadku indywidualnych potrzeb skorzystania z posługi pacjent lub jego rodzina może również kontaktować się poprzez powyższe dane kontaktowe z Diakonem i Zborem.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO–AUGSBURSKI
Parafia Ewangelicko-Augsburska Kościół św. Marcina
ul. Grodzka 58, 31-044 Kraków
tel.: 12 42 22 583; 12 44 66 430
Kancelaria czynna: poniedziałek, czwartek: 10:00 – 16:00, niedziela: 11:00 – 15:00

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
ul. Szpitalna 24; 31-024 Kraków, tel. 12 422 72 77
Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 12:00

CHRZEŚCIJAŃSKI ZBÓR ŚWIADKÓW JEHOWY
ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn,
tel. 22 739 16 00

GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA KRAKÓW
ul. Miodowa 27, 31-055 Kraków
tel. 12 429-57-35, 12 430-54-11

Pomoc socjalna

Szpital Rydygiera oferuje Pacjentom konsultacje i pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego. Konkretne zapytania można kierować codziennie w godz.  7:30 – 15:00 bezpośrednio do Pracowników Działu Koordynacji Opieki, poziom „0” lub telefonicznie – nr tel: 12 64 68 616

W szpitalu prowadzona jest również edukacja w zakresie zdrowego odżywiania; dietetycy szpitalni zapraszają do kontaktu wszystkich Pacjentów zainteresowanych zmianą nawyków żywieniowych; oferują fachowa pomoc i przygotowanie indywidualnych materiałów dietetycznych dla wszystkich jednostek chorobowych.

Kierownik Działu Organizacji Świadczeń

Monika Wach-Leśniara
tel. 12 64 68 081
e-mail: mlesniara@rydygierkrakow.pl

Kontakt

Pomoc socjalna – Magdalena Wach-Jelonek
tel. 12 64 68 166
mjelonek@rydygierkrakow.pl
poziom „0”
codziennie w godz. 7:30 – 15:00

Główny Dietetyk Szpitala – Bernarda Kozioł
kontakt: tel. 12 64 68 112
bkoziol@rydygierkrakow.pl

Pełnomocnik ds praw pacjenta

mgr Ewa Wojtas
tel. 12 64 68 349
e-mail: ewojtas@rydygierkrakow.pl

Dokumenty do pobrania

• Prawa i obowiązki Pacjenta Szpitala Rydygierapobierz

• Zasady sprawowania dodatkowej
opieki pielęgnacyjnej w szpitalu
pobierz

• Skargi i wnioskipobierz

• Zasady odwiedzin w Szpitalu Rydygierapobierz

• Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznychprzeczytaj

Pełnomocnik ds. praw Pacjenta

Pacjenci Szpitala Rydygiera mają  zapewnione wsparcie Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, który  udziela porad z zakresu praw i obowiązków Pacjenta, nadzoruje poszanowanie praw Pacjentów oraz przyjmuje interwencje
i rozwiązuje bieżące problemy komunikacyjne. Pełnomocnik nie reprezentuje Pacjentów na zewnątrz szpitala i nie jest stroną w postępowaniu przeciwko szpitalowi.

Przypominamy, iż wszyscy korzystający z usług naszego szpitala mają prawo do:

  • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
  • Poszanowania prywatności, życia rodzinnego i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Opieki sprawowanej przez personel o kwalifikacjach zapewniających wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnym wymaganiom wiedzy medycznej możliwych do przeprowadzenia w naszym zakresie.
  • Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy takiej zgody.
  • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Szczegółowe przepisy określające Prawa Pacjenta zawarte są w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o działalności leczniczej. Pełny tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzecznika Praw Pacjenta dostępny jest na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod adresem www.bpp.gov.pl oraz znajduje się w Sekretariatach, Punktach Pielęgniarskich Oddziałów Szpitalnych i Rejestracjach.

Karta praw Pacjenta w alfabecie Braille’a dostępna jest na Oddziale Ratunkowym, w Biurze Przyjęć, w dyżurkach pielęgniarskich wybranych oddziałów szpitalnych oraz u Pełnomocnika ds. praw Pacjenta Szpitala Rydygiera.

Pacjent, którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku. Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie, osobiście lub drogą korespondencji elektronicznej: ewojtas@rydygierkrakow.pl

Skip to content