akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Pomoc duszpasterska

W Szpitalu Rydygiera opieką duszpasterską otaczają Pacjentów:

– Kapelan wyznania Rzymsko–Katolickiego.
Kontakt z Kapelanem pod nr tel. 601 419 903

– Diakon I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Kontakt z Diakonem pod nr tel. 691 497 042 lub drogą mailową baptysci.krakow@gmail.com

Opieka Kapelana:

Kapelan odwiedza Pacjentów w salach chorych codziennie od godziny 9.00  (w sobotę od godziny 9.30). Komunia Święta rozdawana jest Pacjentom bezpośrednio przy łóżku w każdą niedzielę i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

Sakrament Pokuty – codziennie; 20 minut przed Eucharystią w kaplicy oraz bezpośrednio w salach chorych. Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest osobom przebywającym na oddziałach szpitalnych w każdym dniu tygodnia na życzenie Pacjentów lub ich Rodzin.

Eucharystia sprawowana jest w szpitalnej Kaplicy Matki Bożej Bolesnej (II piętro)

 • w niedziele i święta, godz. 10.15; od września 2021 również o godz. 15.15
 • od poniedziałku do piątku, godz. 15.15
 • w soboty o godz. 9.00
 • Msza Święta do Miłosierdzia Bożego – piątek, godz. 15.15
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie, godz. 15.00
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środa, godz. 15.15
  Biblioteka dla Chorych i Pracowników czynna jest codziennie po każdej Mszy Świętej.

Opieka Diakona:

Diakon odwiedza oddziały szpitalne w godzinach popołudniowych niosąc pociechę chorym poprzez rozmowę i wspólną modlitwę, z poszanowaniem swobody wyznania wszystkich pacjentów. Wizyta może być również dedykowana dla pacjenta, który telefonicznie lub mailowo zgłosił chęć rozmowy z Diakonem.

Kontakt

  • Kapelani Kościoła Rzymsko – Katolickiego, pełniący posługę duszpasterską w Szpitalu Rydygiera całodobowo tel. 601 419 903 lub 12 64 68 327
  • Diakon Kościoła Chrześcijan Baptystów tel. 691 497 042 lub adres e-mail baptysci.krakow@gmail.com

   

  • Kontakt do Kościołów i Wspólnot innych wyznań.
   UWAGA: w sytuacjach wymagających wsparcia, pracownicy Szpitala Rydygiera pomagają w uzyskaniu szybkiego kontaktu z wybraną Wspólnotą religijną.
  • Kościół Ewangelicko–Augsburski
   Parafia Ewangelicko-Augsburska Kościół św. Marcina
   ul. Grodzka 58, 31-044 Kraków
   tel.: 12 42 22 583; 12 44 66 430
   Kancelaria czynna: poniedziałek, czwartek: 10:00 – 16:00, niedziela: 11:00 – 15:00

  • Kościół Prawosławny
   ul. Szpitalna 24; 31-024 Kraków
   tel. 12 422 72 77
   Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 12:00
  • Gmina Wyznaniowa Żydowska Kraków
   ul. Miodowa 27, 31-055 Kraków
   tel. 12 429-57-35, 12 430-54-11
  • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
   ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn
   tel. 22 739 16 00

Pomoc socjalna

Szpital Rydygiera oferuje Pacjentom konsultacje i pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego. Konkretne zapytania można kierować codziennie w godz.  7:30 – 15:00 bezpośrednio do Pracowników Działu Koordynacji Opieki, poziom „0” lub telefonicznie – nr tel: 12 64 68 616

W szpitalu prowadzona jest również edukacja w zakresie zdrowego odżywiania; dietetycy szpitalni zapraszają do kontaktu wszystkich Pacjentów zainteresowanych zmianą nawyków żywieniowych; oferują fachowa pomoc i przygotowanie indywidualnych materiałów dietetycznych dla wszystkich jednostek chorobowych.

Kierownik Działu Organizacji Świadczeń

Monika Wach-Leśniara
tel. 12 64 68 081
e-mail: mlesniara@rydygierkrakow.pl

Kontakt

Pomoc socjalna – Magdalena Wach-Jelonek
tel. 12 64 68 166
mjelonek@rydygierkrakow.pl
poziom „0”
codziennie w godz. 7:30 – 15:00

Główny Dietetyk Szpitala – Bernarda Kozioł
kontakt: tel. 12 64 68 112
bkoziol@rydygierkrakow.pl

Pełnomocnik ds praw pacjenta

mgr Ewa Wojtas
tel. 12 64 68 349
e-mail: ewojtas@rydygierkrakow.pl

Dokumenty do pobrania

• Prawa i obowiązki Pacjenta Szpitala Rydygierapobierz

• Zasady sprawowania dodatkowej
opieki pielęgnacyjnej w szpitalu
pobierz

• Skargi i wnioskipobierz

• Zasady odwiedzin w Szpitalu Rydygierapobierz

• Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznychprzeczytaj

Pełnomocnik ds. praw Pacjenta

Pacjenci Szpitala Rydygiera mają  zapewnione wsparcie Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, który  udziela porad z zakresu praw i obowiązków Pacjenta, nadzoruje poszanowanie praw Pacjentów oraz przyjmuje interwencje
i rozwiązuje bieżące problemy komunikacyjne. Pełnomocnik nie reprezentuje Pacjentów na zewnątrz szpitala i nie jest stroną w postępowaniu przeciwko szpitalowi.

Przypominamy, iż wszyscy korzystający z usług naszego szpitala mają prawo do:

 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności, życia rodzinnego i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Opieki sprawowanej przez personel o kwalifikacjach zapewniających wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnym wymaganiom wiedzy medycznej możliwych do przeprowadzenia w naszym zakresie.
 • Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy takiej zgody.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Szczegółowe przepisy określające Prawa Pacjenta zawarte są w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o działalności leczniczej. Pełny tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzecznika Praw Pacjenta dostępny jest na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod adresem www.bpp.gov.pl oraz znajduje się w Sekretariatach, Punktach Pielęgniarskich Oddziałów Szpitalnych i Rejestracjach.

Karta praw Pacjenta w alfabecie Braille’a dostępna jest na Oddziale Ratunkowym, w Biurze Przyjęć, w dyżurkach pielęgniarskich wybranych oddziałów szpitalnych oraz u Pełnomocnika ds. praw Pacjenta Szpitala Rydygiera.

Pacjent, którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku. Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie, osobiście lub drogą korespondencji elektronicznej: ewojtas@rydygierkrakow.pl

Skip to content