akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Jesteśmy drugim domem

Stawiamy na jakość opieki i dbamy o rodzinną atmosferę. Nasi Pacjenci mają opiekę medyczną i duszpasterską, uczestniczą w terapii zajęciowej i rehabilitacji.
Dla Nich organizujemy dogoterapię i grila. Razem świętujemy urodziny, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Spotykamy się z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół.
Z radością budujemy nowe relację i razem spędzamy czas. Jak w domu.

 • Razem

  W strukturze Zakładu Opieki Długoterminowej działa Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie. Razem dostępnych jest 150 łóżek

 • Opieka

  Każdy Pacjent objęty jest opieką psychologa, terapeuty zajęciowego, logopedy oraz fizjoterapeuty. W naszej placówce dostępna jest także opieka duszpasterska.

 • Pielęgnacja

  Mamy profesjonalne materace przeciwodleżynowe, łóżka z regulacją wysokości oraz PRIMO dla pacjentów do kąpieli w pozycji leżącej z możliwością hydromasażu wraz z podnośnikiem do przewożenia chorych.

 • Sprzęt

  Zakład wyposażony jest w profesjonalny sprzęt leczniczy; mamy respiratory, kardiomonitor, defibrylator, inhalatory, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, glukometry

 • Finansowanie

  Osoby ubezpieczone nie płacą za świadczenia zdrowotne udzielane w placówkach, jedyną opłatą jest koszt wyżywienia i zakwaterowania, który nie przekracza 70% miesięcznego dochodu (przepisy o pomocy społecznej)

 • Rehabilitacja

  Terapia i rehabilitacja prowadzona jest na profesjonalnym sprzęcie; mamy rowery treningowe, bieżnię, stół do chodzenia i pionizatory. Wykonujmy zabiegi elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii i lampy bioptron.

Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim

Komfortowe warunki

lokalizacja na zboczu „Łysej Góry” zapewnia mikroklimat o właściwościach leczniczych, wokół 11-hektarowy las. Placówka posiada 1, 2 i 3-osobowe sale chorych, pokoje odwiedzin, bibliotekę, kaplicę, oddział rehabilitacyjny. Dysponuje zapleczem leczniczym i zatrudnia wykształcona kadrę medyczną

Kompleksowa opieka

stacjonarna opieka nad osobami, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych. Przyjmowani są tu Pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel, uzyskali od 0 do 40 punktów

Przejrzyste kryteria

placówka nie jest domem pomocy społecznej i nie mogą tu trafiać osoby, u których jedynym wskazaniem jest sytuacja socjalna. Czas pobytu Pacjenta warunkuje comiesięczna ocena w skali Barthel. Przeciwwskazaniem do pobytu jest terminalna faza choroby nowotworowej i ostra faza choroby psychicznej

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Do placówki przyjmowani są Pacjenci, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, kompleksowej opieki pielęgniarskiej i opiekunów medycznych oraz rehabilitacji. Są to osoby po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach cukrzycy, choroby nadciśnieniowej i miażdżycy; chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją, chorobą Alzheimera, otępieniem, zaburzeniem funkcji poznawczych. Kwalifikacją jest skala Barthla (skala samoopieki i samo pielęgnacji), w której wartości nie przekraczają 40 punktów. Placówka posiada 132 łóżka.

Zespół opiekunów w placówce

  • lekarze – dyżury całodobowe
  • pielęgniarka oddziałowa
  • 29 pielęgniarek z kursem „pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek”
  • 20 opiekunów medycznych
  • 9 fizjoterapeutów
  • 2 terapeutów zajęciowych
  • psycholog

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu

Skierowanie do Zakładu

Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu

Zgoda pacjenta na objęcie opieką

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Elżbieta Kryjak
ul. Mickiewicza 7, Maków Podhalański
Gabinet Piel. Oddziałowej Tel. 33 874 90 77
Dyżurka Pielęgniarska p. III Tel. 33 874 90 74
Dyżurka Pielęgniarska p. IV Tel. 33 874 90 76
Dyżurka Pielęgniarska p. V Tel. 33 874 90 80

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Do placówki przyjmowani są Pacjenci z zakończonym leczeniem przyczynowym, zazwyczaj z przewlekłą niewydolnością oddechową niewymagający hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej inwazyjnej lub nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. Osoby z założoną rurką tracheotomijną i najczęściej gastrostomią (PEG), żywieni są dietą przemysłową –Nutrison Energii 1500 kkal/ 1000 ml oraz Nutrison Diason 1500 ml lub doustnie. Pacjenci mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską , pielęgniarską rehabilitacyjną i opiekuńczą. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie posiada 18 łóżek.

Zespół opiekunów w placówce

  • lekarz dyżurny całodobowo
  • lekarz anestezjolog prowadzący oddział 2 x w tygodniu
  • pielęgniarka oddziałowa
  • 14 pielęgniarek z kursem specjalistycznym w zakresie „pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie”
  • 6 opiekunów medycznych
  • 6 fizjoterapeutów
  • psycholog

Komplet dokumentów

Karta anestezjologa

Wniosek o przyjęcie do Zakładu

Oświadczenie o płatności

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Zakład Pielęgacyjno- Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Pielęgniarka Oddziałowa – lic. piel. Kazimiera Maciaszek
ul. Mickiewicza 7, Maków Podhalański
Gabinet Piel. Oddziałowej ZPO/WENT. Tel. 33 874 90 84
Dyżurka Pielęgniarska tel. 33 874 90 73

Kontakt

Zakład Opieki Długoterminowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 7, Maków Podhalański

SEKRETARIAT ZOD:
tel 33 8749070
e-mail: zod@rydygierkrakow.pl

DYREKTOR ZOD:
tel. 33 874 90 71, 782 705 167

Człowiek nie jest istotą, którą tworzy POTRZEBA lecz istotą, którą tworzy PRAGNIENIE

Nasi Podopieczni mają piękne pragnienia, dlatego przypominam tę cenną myśl Gaston Bachelard’a

Dyrektor Zakładu Opieki Długoterminowej
mgr Urszula Kalemba
specjalista opieki długoterminowej

Mapa

Skip to content