akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego

Szpital Rydygiera jest organizatorem praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego dla uczniów oraz studentów:

 • publicznych i niepublicznych uczelni wyższych,
 • szkół medycznych
 • szkół zawodowych
 • innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

O praktykach

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia przeprowadzane są  zgodnie z programami  dostarczonymi przez Uczelnie i jednostki kierujące. Osoby odbywające praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w Szpitalu Rydygiera mają możliwość zapoznania się z pracą nowoczesnej, specjalistycznej placówki medycznej, w której wdrożony i certyfikowany jest system zarządzania jakością, mają dostęp do szpitalnego sprzętu, warsztatów i laboratoriów zgodnie z programem prowadzonych zajęć.  Szpital umożliwia również nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk.  Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie Porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia pomiędzy Szpitalem a Uczelnią  lub jednostką kierującą.

Wymagania

Wymagania wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej, zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • ubezpieczenie OC, NNW – kserokopie,
 • porozumienie pomiędzy Szpitalem a Uczelnią lub jednostką kierującą,
 • imienne lub zbiorcze skierowanie z Uczelni , jednostki kierującej oraz program praktyki zawodowej, zajęć praktycznych
 • wstępne szkolenie przed rozpoczęciem praktyk (BHP, ochrony p/pożarowa).
 •  szkolenie z zakresu zakażeń wewnątrzszpitalnych.
  Wszystkie dokumenty wraz z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk należy złożyć do Prezesa Zarządu Spółki przez Dziennik Podawczy Szpitala  (Ip.).

Krok po kroku …

1. Podanie kierowane do Prezesa Zarządu Spółki powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej odbyciem praktyki zawodowej, zajęć praktycznych lub innych form kształcenia praktycznego
 • dane teleadresowe Uczelni lub jednostki kierującej
 • czasokres i miejsce odbywania praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych
 • zakres praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych (np. praktyka pielęgniarska / zajęcia stażowe, itp.).

2. Należy uzyskać zgodę Kierownika komórki organizacyjnej, w której mają odbyć się zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa i właściwy dokument z poświadczeniem akceptacji należy złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala (Ip.).

4. Po zawarciu Porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią lub jednostką kierującą  oraz po spełnieniu wymagań wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej, zajęcia są realizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem – programem praktyk.

Dokumenty do pobrania

Porozumienie
praktyka zawodowa

Podanie o przyjęcie na praktykę zawodową

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn-pt w godz. 7.30-15.00

Wolontariat

Szpital Rydygiera zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wolontariatem. Na zasadach porozumienia wolontarystycznego dostępna jest szeroka oferta specjalizacji, umożliwiających rozwój wiedzy i umiejętności. Na wniosek wolontariusza, szpital może wystawić pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanych świadczeń i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania wolontariatu.

Krok po kroku …

 1. należy uzyskać zgodę właściwego Kierownika komórki organizacyjnej, w której zainteresowana osoba chce odbywać wolontariat
 2. komplet dokumentów: podanie z akceptacją Kierownika, poświadczenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanych uprawnień, ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia wolontariatu należy przekazać do Prezesa Zarządu Spółki przez Dziennik Podawczy Szpitala (Ip.)
 3. po pozytywnej ocenie aplikacji, w siedzibie Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi z osobą zainteresowaną zawierane jest Porozumienie wolontarystyczne.

Dokumenty do pobrania

Porozumienie o współpracy wolontarystycznej

Podanie o przyjęcie na wolontariat

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn-pt w godz. 7.30-15.00

Skip to content