Prezes Zarządu
lek. med. Artur Asztabski

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 85 02

Rada Nadzorcza

Marcin Szuba – Przewodniczący
Damian Konieczny, Członek – Zastępca Przewodniczącego
Marta Beściak – Członek

Dyrektor ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Gąsior

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 502

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy
Anna Drobniak

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 716adrobniak@rydygierkrakow.pl
adrobniak@rydygierkrakow.pl

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości
Dr n. med. Zofia Foryś

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 402

Dyrektor ds. Infrastruktury i Techniki Medycznej
mgr Agnieszka Zielińska

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 933