akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Prezes Zarządu
lek. med. Artur Asztabski

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 85 02

Rada Nadzorcza

Marcin Szuba – Przewodniczący
Damian Konieczny, Członek – Zastępca Przewodniczącego
Marta Beściak – Członek

Dyrektor ds. Lecznictwa
lek. med. Wojciech Gąsior

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 502

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy
Anna Drobniak

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 502
tel. +48 12 646 8 716adrobniak@rydygierkrakow.pl
adrobniak@rydygierkrakow.pl

Dyrektor ds. Infrastruktury i Aparatury Medycznej / Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 Jarosław Lech

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 502
tel. +48 12 646 8 933
tel. +48 12 646 8 510

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości
dr n. med. Zofia Foryś

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 12 646 8 502
tel. +48 12 646 8 402

Dyrektor Zakładu Opieki Długoterminowej
 mgr Urszula Kalemba

Sekretariat ZOD:
tel. +48 33 874 90 70

Skip to content