akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

REJESTRACJA - INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Rejestracja Pacjentów na badania gastroskopii i kolonoskopii:

 • badania na NFZ (ze skierowaniem) – tel. 12 64 68 379
 • badania płatne (komercyjne) – tel. 12 64 68 292
 • badania w ramach Programu Badań Przesiewowych – WYŁACZNIE OSOBIŚCIE 
  poniedziałek i środa od 7:30 do 14:30 Zakład Endoskopii poziom „0”
  dodatkowe informacje, dotyczące  Programu Badań Przesiewowych – tel.12 64 68 292

GASTROSKOPIA - INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Gastroskopia, czyli endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (lub inaczej EGD Esophago-Gastro-Duodenoskopia) jest badaniem, które umożliwia ocenę śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy (pierwszego odcinka jelita cienkiego) i może być wykonane również w celu oceny żołądka lub przełyku po zabiegu chirurgicznym. Badanie pozwala zlokalizować miejsca krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego i co szczególnie ważne – pozwala wykryć zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby. Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego instrumentu grubości małego palca, który lekarz wprowadza do żołądka przez usta Pacjenta. Najczęściej badanie wykonuje się gdy zauważane są objawy takie jak:

 • przedłużający się ból górnej części jamy brzusznej,
 • nudności, wymioty, zaburzenia połykania, zgaga.

UWAGA: W trakcie endoskopii można również wykonać wiele zabiegów terapeutycznych, takich jak: poszerzenie zwężenia przewodu pokarmowego, usunięcie polipów, usunięcie połkniętego ciała obcego oraz zahamowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, co ogranicza potrzebę przeprowadzania u Pacjentów transfuzji krwi czy stosowanie leczenia operacyjnego. W przypadku zapalenia, wrzodów lub guzów przełyku, żołądka i dwunastnicy, gastroskopia jest badaniem bardziej czułym niż badania RTG.

Przygotowanie Pacjenta do badania

 • Żołądek powinien być całkowicie opróżniony
 • Ok. 8 godzin przed zabiegiem Pacjent nie powinien pić i jeść
 • Do 2 godzin przed zabiegiem można pić czystą wodę
 • Należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych lekach oraz alergiach
 • Leki, które bierze Pacjent standardowo w niektórych przypadkach mogą być odstawione – szczegóły należy skonsultować z lekarzem
 • Stosowanie leków wpływających na krzepnięcie krwi (np. aspiryna); niesterydowe leki przeciwzapalne oraz insulina powinny być
  uzgodnione z lekarzem
 • Należy poinformować lekarza jeżeli Pacjent wymaga stosowania antybiotyków przed zabiegami stomatologicznymi (prawdopodobnie będzie ich wymagać również przed gastroskopią)
 • Pacjenci z chorobami układu krążenia lub układu oddechowego mogą wymagać podczas gastroskopii specjalnej opieki. Należy tę kwestię przeanalizować przed badaniem z lekarzem prowadzącym.
 • Należy pamiętać, że Pacjenci pozostający pod wpływem leków sedatywnych mogą wymagać opieki po badaniu i nie mogą obsługiwać urządzeń mechanicznych. Należy zaplanować takie kwestie jak np. rodzaj transportu przy powrocie do domu

Przebieg badania

Badanie trwa zwykle 8-15 minut. Przed zabiegiem można znieczulić gardło środkiem znieczulającym w sprayu oraz w razie potrzeby podać  dożylnie leki uspokajające, które zwiększą komfort badania.  W trakcie badania Pacjent znajduje się w pozycji leżącej na lewym boku. Gastroskop wprowadzany jest przez usta do żołądka, a następnie do dwunastnicy i nie przeszkadza w oddychaniu. Do żołądka wdmuchiwane jest powietrze, które pozwala lepiej uwidocznić narząd. Jeżeli gastroskopia wykonywana jest w analgosedacji, Pacjent pozostaje pod obserwacją przez 1-2 godziny, do momentu ustąpienia działania leków sedatywnych.

Bezpośrednio po badaniu Pacjent może przez krótki czas odczuwać wzdęcie, co jest skutkiem wdmuchiwanego do żołądka powietrza. Przez kilka dni możliwy jest także niewielki ból gardła. Po zakończeniu badania lekarz wyjaśnia wyniki gastroskopii, a w przypadku wykonanej biopsji wyniki dostępne są już po kilku dniach. Bez problemu można powrócić do normalnej diety i regularnego przyjmowania leków, chyba że lekarz zaleci inaczej.

UWAGA: Jeżeli z powodu działania leków sedatywnych lub stresu Pacjent nie pamięta zaleceń, z lekarzem przeprowadzającym badanie należy skontaktować się w dniu następnym.

Bezpieczeństwo w trakcie badania

Gastroskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi jeżeli wykonywane są przez lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Powikłania po badaniach występują rzadko i należą do nich:

 • krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii
 • perforacja ściany przewodu pokarmowego
 • reakcja uboczna na leki uspokajające
 • infekcja w miejscu wkłucia dożylnego.

Jeżeli Pacjent ma gorączkę lub dreszcze, kłopoty z połykaniem, odczuwa ból w klatce piersiowej, narastający ból gardła lub ostry ból brzucha – należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie ewentualnych powikłań.

UWAGA: wszystkie wątpliwości Pacjenta związane z badaniem (np. dotyczące doświadczenia i kwalifikacji lekarza) oraz pytania odnośnie alternatywnych metod postępowania powinny być wyjaśnione przed zabiegiem, w trakcie wyczerpującej rozmowy z lekarzem prowadzącym.

Wymagane dokumenty

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być wydrukowane i wypełnione przez Pacjenta oraz przekazane personelowi Szpitala w dniu wykonywanego badania (bezpośrednio przed badaniem). Dodatkowe informacje ws. dokumentów można uzyskać pod numerem tel. 12 64 68 292

GASTROSKOPIA FINANSOWANA PRZEZ  NFZ

Ogólna Ankieta Pacjenta przed badaniem

Zgoda Pacjenta na wykonanie badania

GASTROSKOPIA – BADANIA KOMERCYJNE

Ogólna Ankieta Pacjenta przed badaniem

Wykonanie gastroskopii w formule komercyjnej – wniosek

GASTROSKOPIA – ZNIECZULENIE OGÓLNE

Ankieta Pacjenta dotycząca rodzaju znieczulenia

KOLONOSKOPIA - INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW

Kolonoskopia jest badaniem umożliwiającym obejrzenie śluzówki jelita grubego i zwykle wykonywana jest w szpitalu, w specjalnie do tego przeznaczonym pokoju zabiegowym. W trakcie badania miękki, giętki instrument grubości palca wskazującego wprowadzany jest przez odbyt do jelita grubego.
Najczęściej kolonoskopię wykonuje się:

 • jako badanie profilaktyczne raka jelta grubego,
 • u pacjentów którzy mają polipy jelita grubego lub mieli wcześniej usuwane polipy jelita grubego,
 • przed lub po niektórych zabiegach chirurgicznych,
 • do diagnostyki zaburzeń oddawania stolca lub krwawienia z odbytu,
 • do diagnozowania zmian w śluzówce jelita, powodowanych przez choroby zapalne jelita grubego.

UWAGA: W Szpitalu Rydygiera prowadzimy bezpłatne badania przesiewowe dla zapobiegania i wczesnego wykrywania raka jelita grubego w ramach ogólnopolskiego programu, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Wykonujemy kolonoskopię wraz ze znieczuleniem (rodzaj znieczulenia dobierany jest do preferencji i potrzeb Pacjenta), a do badania w ramach programu kwalifikują się osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz osoby w wieku 40-65 lat bez objawów onkologicznych, które w rodzinie mają przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z nowotworem jelita grubego. Z bezpłatnych badań w ramach programu nie mogą skorzystać osoby, które miały kolonoskopię wykonywaną w ciągu ostatnich 10 lat!

ANKIETA PACJENTA

Dokument do pobrania i wypełnienia przed badaniem
UWAGA: warunkiem zakwalifikowania się do Programu Badań Przesiewowych jest brak objawów wymienionych w punkcie nr 1 niniejszej ankiety.

Przygotowanie Pacjenta do badania

Przed kolonoskopią jelito grube musi być dokładnie wyczyszczone ze stolca, dlatego przygotowanie polega na spożywaniu specjalnych preparatów czyszczących jelito grube, diecie płynnej, zażywaniu leków przeczyszczających i wykonywaniu zaleconych przed badaniem enemas (lewatyw). Lekarz przekazuje każdorazowo Pacjentom szczegółowe instrukcje dotyczących przygotowania jelita.

UWAGA: należy dokładnie stosować otrzymane zalecenia, gdyż źle przygotowane jelito grube zwiększa ryzyko niewłaściwego wykonania badania (kolonoskopia może się stać niebezpieczna lub badanie musi zostać powtórzone). Jeżeli Pacjent nie jest w stanie wypełnić instrukcji dotyczących przygotowania należy skontaktować się z lekarzem.

 • Podczas przygotowania większość leków może być zażywana bez zmian.
 • Stosowanie leków mających wpływ na krzepnięcie krwi, np. aspiryna; stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz insuliny powinno być uzgodnione z lekarzem
 • Należy poinformować lekarza jeżeli Pacjent wymaga stosowania antybiotyków przed zabiegami stomatologicznymi – prawdopodobnie będzie ich wymagać również przed kolonoskopią
 • Kolonoskopię wykonuje się zwykle po podaniu środków uspokajających – jeżeli badanie wykonywane jest ambulatoryjnie, Pacjent będzie wymagać opieki po zabiegu (transport do domu). Środki uspokajające mogą upośledzać odruchy, dlatego Pacjentom nie wolno prowadzić samochodu i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Instrukcja przygotowania do kolonoskopii- badanie planowane na godz. dopołudniowe od 7.00 do 14.00

W trosce o należyte przygotowanie jelita grubego, prosimy o rygorystyczne stosowanie poniższych informacji i zaleceń.

 • Na tydzień przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców surowych, produktów zawierających nasiona np. pestki siemienia lnianego, mak, owsianka
 • W dniu poprzedzającym badanie można zjeść TYLKO ŚNIADANIE, bez mleka, jaj, surowych owoców i warzyw. Wodę i czarną herbatę można pić w dowolnej ilości przez cały dzień. W razie spadku cukru można ssać np. landrynki.
 • W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, natomiast wodę można pić do 2 godzin przed badaniem

DZIEŃ PRZED I W DNIU BADANIA NIE PIĆ KAWY ORAZ KOLOROWYCH NAPOJÓW !!!!!!


 • W dniu badania należy zażyć poranne leki np. tarczycowe, kardiologiczne, psychotropowe, przeciwpadaczkowe
 • Osoby chorujące na cukrzyce powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób przygotowania do badania a przede wszystkim uzyskać informację na temat stosowania leków przeciwcukrzycowych a zwłaszcza insuliny w okresie przygotowania do badania
 • Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, xarelto, pradaxa, eliquis, ticlid i inne) powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym odstawienie leków lub przejście na heparyny niskocząsteczkowe w zależności od potrzeby.
 • Prosimy o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, badań laboratoryjnych. Pacjenci powinni znać nazwy przyjmowanych leków lub posiadać ich spis.
 • Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą
 • Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.
 • Wskazana jest obecność osoby towarzyszącej lub jej dyspozycyjność pod telefonem.

PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO BADANIA !!!!!!!


Do oczyszczenia jelita grubego należy wybrać jeden z poniższych preparatów:

EZICLEN

a) od godz.19:00-20:00 (dzień przed badaniem) – 1 butelkę EZICLEN wlać do kubka z opakowania. Dodać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku. Bez pośpiechu wypić całość płynu z kubka do godziny 20:00, dodatkowo wypić 2 l wody
b) od 7:00-8:00 (w dniu badania) – 2 butelkę EZICLEN wlać do kubka z opakowania. Dodać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku. Bez pośpiechu wypić całość płynu z kubka do godziny 8:00, dodatkowo wypić 2 l wody

 

CITRAFLEET

KROK I – Godzina 16.00: (dzień przed badaniem)

Rozpuścić jedną saszetkę preparatu Citrafleet w 150 ml zimnej wody, mieszając 2-3 minuty. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody ( 250 ml).Po przyjęciu leku CitraFleet należy wypijać szklankę (250 ml) wody co pół godziny (w sumie 2 litry płynu)

KROK II – Godzina  20.00: (dzień przed badaniem)

Rozpuścić jedną saszetkę preparatu Citrafleet w 150 ml zimnej wody, mieszając 2-3 minuty. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody ( 250 ml). Po przyjęciu leku CitraFleet należy wypijać szklankę (250 ml) wody co 15 minut (w sumie 2 litry płynu)

 

MOVIPREP

KROK I – godzina 16:00 (dzień przed badaniem)

Przygotować pierwszy litr roztworu MOVIPREP rozpuszczając jedną saszetkę A i jedna saszetkę B w dzbanku z miarką o pojemności co najmniej 1 litr. Roztwór Moviprep powinien być przezroczysty lub lekko mętny. Może to zająć do 5 min. Roztwór należy wypić w ciągu godziny do dwóch. Następnie należy wypić 1 l wody niegazowanej. Pacjent powinien starać się wypić pełną szklankę co 15-20 minut,

KROK II –godzina 20:00 (dzień przed badaniem)

Przygotować pierwszy litr roztworu MOVIPREP rozpuszczając jedną saszetkę A i jedna saszetkę B w dzbanku z miarką o pojemności co najmniej 1 litr. Roztwór Moviprep powinien być przezroczysty lub lekko mętny. Może to zająć do 5 min. Roztwór należy wypić w ciągu godziny do dwóch. Następnie należy wypić 1 l wody niegazowanej. Pacjent powinien starać się wypić pełną szklankę co 15-20 minut,

 • Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.

 

FORTRANS

 • W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 16:00, należy przygotować 4 litry roztworu Fortrans rozpuszczając każdą z 4 torebek w 1 litrze NIEGAZOWANEJ wody. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 5 – 6 godzin. Smak roztworu można poprawić dodając sok z cytryny.
 • Od chwili wypicia Fortransu nie należy nic jeść. Można pić dowolną ilość NIEGAZOWANEJ wody (także ciepłej).
 • Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.

Instrukcja przygotowania do kolonoskopii- badanie planowane na godz. popołudniowe od 14.00 do 19.00

W trosce o należyte przygotowanie jelita grubego, prosimy o rygorystyczne stosowanie poniższych informacji i zaleceń.

 • Na tydzień przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać sałatek jarzynowych, świeżych owoców, produktów zawierających nasiona np. siemienia lnianego, maku, owsianki
 • W dniu poprzedzającym badanie można zjeść TYLKO ŚNIADANIE, bez mleka, jaj, surowych owoców i warzyw. Wodę i czarną herbatę można pić w dowolnej ilości przez cały dzień. W razie spadku cukru można ssać np. landrynki.
 • W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, natomiast wodę można pić do 2 godzin przed badaniem

DZIEŃ PRZED I W DNIU BADANIA NIE PIĆ KAWY ORAZ KOLOROWYCH NAPOJÓW !!!!!!


 • W dniu badania należy zażyć poranne leki np. tarczycowe, kardiologiczne, psychotropowe, przeciwpadaczkowe
 • Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób przygotowania do badania a przede wszystkim uzyskać informację na temat stosowania leków przeciwcukrzycowych, zwłaszcza insuliny w okresie przygotowania do badania
 • Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, xarelto, pradaxa, eliquis, ticlid i inne) powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym odstawienie leków lub przejście na heparyny niskocząsteczkowe w zależności od potrzeby.
 • Prosimy o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, badań laboratoryjnych. Pacjenci powinni znać nazwy przyjmowanych leków lub posiadać ich spis.
 • Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą do sali badania
 • Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.
 • Wskazana jest obecność osoby towarzyszącej lub jej dyspozycyjność pod telefonem.

PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO BADANIA !!!!!!!


Do oczyszczenia jelita grubego należy wybrać jeden z poniższych preparatów:

EZICLEN

a) od godz.19:00-20:00 (dzień przed badaniem) – 1 butelkę EZICLEN wlać do kubka z opakowania. Dodać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku. Bez pośpiechu wypić całość płynu z kubka do godziny 20:00, dodatkowo wypić 2 l wody

b) od 7:00-8:00 (w dniu badania)- 2 butelkę EZICLEN wlać do kubka z opakowania. Dodać wody do leku do wysokości kreski zaznaczonej na kubku. Bez pośpiechu wypić całość płynu z kubka do godziny 8:00, dodatkowo wypić 2 l wody (można więcej)

 

CITRAFLEET

KROK I – Godzina 19.00: (dzień przed badaniem)

Rozpuścić jedną saszetkę preparatu Citrafleet w 150 ml zimnej wody, mieszając 2-3 minuty. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody ( 250 ml). Po przyjęciu leku CitraFleet należy wypijać szklankę (250 ml) wody co pół godziny (w sumie 2 litry płynu)

KROK II – Godzina  7.00:  (w dniu badania)

Rozpuścić jedną saszetkę preparatu Citrafleet w 150 ml zimnej wody, mieszając 2-3 minuty. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody ( 250 ml). Po przyjęciu leku CitraFleet należy wypijać szklankę (250 ml) wody co 15 minut (w sumie 2 litry płynu)

 

MOVIPREP

KROK I – godzina 19:00 (dzień przed badaniem)

Przygotować pierwszy litr roztworu MOVIPREP rozpuszczając jedną saszetkę A i jedna saszetkę B w dzbanku z miarką o pojemności co najmniej 1 litr. Roztwór Moviprep powinien być przezroczysty lub lekko mętny. Może to zająć do 5 min. Roztwór należy wypić w ciągu godziny do dwóch. Następnie należy wypić 1 l wody niegazowanej. Pacjent powinien starać się wypić pełną szklankę co 15-20 minut,

KROK II –godzina 7:00 (w dniu badania)

Przygotować pierwszy litr roztworu MOVIPREP rozpuszczając jedną saszetkę A i jedna saszetkę B w dzbanku z miarką o pojemności co najmniej 1 litr. Roztwór Moviprep powinien być przezroczysty lub lekko mętny. Może to zająć do 5 min. Roztwór należy wypić w ciągu godziny do dwóch. Następnie należy wypić 1 l wody niegazowanej. Pacjent powinien starać się wypić pełną szklankę co 15-20 minut,

W trakcie przygotowania pacjent powinien wypić w sumie przynajmniej 4 litry płynu

 • Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.

 

FORTRANS

W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 19:00, zgodnie z instrukcją, należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans rozpuszczając każdą z 4 torebek w 1 litrze NIEGAZOWANEJ wody (może być woda ciepła).

Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 2 godzin. Smak roztworu można poprawić dodając sok z cytryny.

W dniu badania o godzinie 7:00 należy wypić kolejne 2 litry rozpuszczonego Fortransu, można pić dowolną ilością wody lub czarnej herbaty.

 • Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.

Przebieg badania

Badanie trwa od 15 do 60 minut i zwykle jest dobrze tolerowane przez Pacjentów. W trakcie przeprowadzania kolonoskopii możliwe jest odczuwanie parcia, wzdęcia czy kolki – lekarz może podać  dożylnie leki uspokajające, które pozwolą na większy komfort w trakcie badania. Kolonoskopia wykonywana jest w pozycji na wznak lub na boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu, śluzówka jelita jest dokładnie oglądana przez lekarza. W rzadkich przypadkach lekarz nie może uwidocznić całego jelita, co skutkuje zleceniem badania dodatkowego (radiologicznego). Jeżeli lekarz podczas badania zauważa podejrzaną zmianę, może wykonać biopsję i zlecić badanie histopatologiczne. Podczas kolonoskopii zwykle usuwa się polipy, które w większości mają łagodny charakter, jednak jeżeli polipów jest wiele lub mają one duże rozmiary do ich usunięcia może być wymaganych kilka zabiegów kolonoskopowych. Usuwanie polipów jest ważnym elementem profilaktyki nowotworowej jelita grubego.

Po badaniu Pacjent może odczuwać wzdęcia i skurcze, co jest skutkiem wprowadzonego do jelita powietrza. Jeżeli podczas badania wykryto polipy, Pacjent wymagać będzie kontrolnej kolonoskopii – lekarz podejmie decyzję o terminie badania kontrolnego. Do kilku dni po badaniu mogą występować krwawienia z odbytu. Już w dniu badania można powrócić do normalnej aktywności życiowej i zwyczajowego odżywiania. Pacjenci którzy otrzymali środki uspokajające muszą pozostać pod obserwacją przez 1-2 godziny po zabiegu i wymagają opieki w trakcie powrotu do domu.

UWAGA: Jeżeli z powodu działania leków sedatywnych lub stresu Pacjent nie pamięta zaleceń, z lekarzem przeprowadzającym badanie należy skontaktować się w dniu następnym.

Bezpieczeństwo w trakcie badania

Kolonoskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi, jeżeli wykonywane są przez doświadczonych lekarzy – endoskopistów. Powikłania po badaniach występują rzadko i należą do nich:

 • krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii
 • perforacja jelita, która może wymagać zabiegu operacyjnego w celu zaopatrzenia miejsca perforacji.
 • objawy uboczne po podaniu leków uspokajających
 • bolesne zgrubienie w miejscu wkłucia do żyły

UWAGA: w przypadku wystąpienia takich objawów jak: ból brzucha, gorączka, dreszcze lub krwawienie z odbytu w ilości więcej niż pół szklanki należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie wątpliwości Pacjenta związane z badaniem (np. dotyczące doświadczenia i kwalifikacji lekarza) oraz pytania odnośnie alternatywnych metod postępowania powinny być wyjaśnione przed zabiegiem, w trakcie wyczerpującej rozmowy z lekarzem prowadzącym.

Wymagane dokumenty

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być wydrukowane i wypełnione przez Pacjenta oraz przekazane personelowi Szpitala w dniu wykonywanego badania (bezpośrednio przed badaniem). Dodatkowe informacje ws. dokumentów można uzyskać pod numerem tel. 12 64 68 292

KOLONOSKOPIA FINANSOWANA PRZEZ NFZ

Ogólna Ankieta Pacjenta przed badaniem

Zgoda Pacjenta na wykonanie badania

KOLONOSKOPIA – BADANIE KOMERCYJNE

Ogólna Ankieta Pacjenta przed badaniem

Wykonanie kolonoskopii w formule komercyjnej – wniosek 

KOLONOSKOPIA – ZNIECZULENIE OGÓLNE

Ankieta Pacjenta dotycząca rodzaju znieczulenia

Skip to content