akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Wyspecjalizowana jednostka, pełniąca strategiczną rolę w obszarze wszystkich działań Szpitala Rydygiera. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmuje opieką i leczeniem Pacjentów znajdujący się w stanie ciężkim, bezpośrednio zagrażającym ich życiu. Zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz sanitariuszy zapewnia wysokie standardy opieki nad Pacjentami wymagającymi stałego monitorowania oraz podtrzymywania funkcji narządów przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej.

Profesjonalizacja usług

Nasz zespół Anestezjologów i Pielęgniarek z ponad 20-letnim doświadczeniem podejmuje się znieczuleń do różnorodnych i unikatowych na skalę regionu procedur medycznych. W Szpitalu Rydygiera leczeni są Pacjenci z wyjątkowo złożonymi problemami zdrowotnymi , co wymaga gruntownej wiedzy, rzetelności i doświadczenia.

Kompleksowość działań

Znieczulamy Pacjentów w chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologii, ginekologii i położnictwa, ortopedii i chirurgii kręgosłupa, laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, a także do niektórych badań endoskopowych, brachyterapii, badań obrazowych i zabiegów okulistycznych. Prowadzimy działalność w zakresie leczenia ciężko oparzonych, leczenia bólu oraz terapii hiperbarycznej.

Walczymy z bólem

Działamy w przyszpitalnym Ośrodku Leczenia Bólu, gdzie pomoc otrzymują chorzy z bólem przewlekłym. Prowadzimy konsultacje w zakresie farmakoterapii, wykorzystujemy techniki blokad regionalnych, kwalifikujemy do zabiegów termolezji, które przeprowadzane są w warunkach bloku operacyjnego.

Najwyższe standardy

Technikami rutynowymi przy użyciu ultrasonografii do zabiegów planowych i pilnych znieczulamy rocznie kilka tysięcy Pacjentów. Wykorzystanie tych metod zapewnia mniejsze dolegliwości bólowe przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla Pacjenta. Mamy również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ciągłych technik nerkozastępczych (CVVHD) u Pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, we wstrząsie septycznym lub z ciężkim oparzeniem ciała.

Sprzęt nowej generacji

Sale operacyjne, w których
wykonujemy znieczulenia, wyposażone są w aparaty i sprzęt monitorujący najnowszej generacji, zapewniający najwyższe bezpieczeństwo chorego w czasie całej procedury. Rozwój metod zabiegowych i medycyny okołooperacyjnej wymusza konieczność stosowania najnowocześniejszych metod znieczulenia, użycia nowoczesnej aparatury i najwyższej staranności przy ich wykonywaniu.

Działamy razem

Wspólnie z lekarzami Oddziału Neurologii uczestniczymy w programie podpajęczynówkowej podaży preparatu Nusinersen Pacjentom dotkniętym rdzeniowym zanikiem mięśni o szczególnie zmienionej anatomii kręgosłupa.  Jesteśmy dostępni 24 h w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej, gdzie w trybie nagłym i planowym leczeni są chorzy w stanach ciężkich po zatruciach tlenkiem węgla, w chorobie dekompresyjnej czy piorunująco postępującymi infekcjami tkanek miękkich.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Posiadamy 13 stanowisk intensywnej terapii przygotowanych do inwazyjnego
i nieinwazyjnego monitorowania parametrów życiowych oraz do prowadzenia sztucznej wentylacji. W leczeniu krytycznie chorych wykorzystujemy monitoring hemodynamiczny, respiratory transportowe oraz respiratory do wentylacji nieinwazyjnej, wysokoprzepływową tlenoterapię donosową, defibrylatory, bronchofiberoskopy, aparaturę do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej, wideo-laryngoskopy, analizatory parametrów krytycznych, aparaty USG.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie 15 miejsc specjalizacyjnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Nad właściwym rozwojem rezydentów czuwa ponad 30 lekarzy specjalistów.

``W uznanych prawdach kryje się pułapka: oślepiający blask ich oczywistości sprawia, że nie dostrzegamy problemów kryjących się za trywialnym sformułowaniem tego, co bezsporne``

„Barbarzyńska Europa” Karol Modzelewski

Nasz Zespół

lek. Wojciech Mudyna


tel. 12 64 68 589
e-mail: wmudyna@rydygierkrakow.pl

mgr Leokadia Wilczek – Filipska


tel. 12 64 68 243

lek. Paweł Koterwa – Zastępca Ordynatora
lek. Marta Zapała – Zastępca Ordynatora
dr n. med. Ewa Kobielska – Kierownik Ośrodka Terapii Hiperbarycznej
lek. Roman Wach – Kierownik Zespołu Anestezjologów Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego
lek. Anna Kłęczek – Kierownik Ośrodka Leczenia Bólu

lek. Jadwiga Bonarska-Adamczyk
lek. Marcin Brodowicz
lek. Przemysław Budzyński
lek. Maciej Chruściel
lek. Piotr Domagała
lek. Barbara Dziechciowska
lek. Krzysztof Falisz
lek. Paweł Franczyk
lek. Barbara Gach-Kuniewicz
lek. Bogusz Kaczmarek
lek. Klaudia Kluczewska-Kwiatkowska
lek. Artur Kralka
lek. Jarosław Lipka
lek. Paweł Palacz
lek. Agnieszka Pogoda
lek. Olga Proń

lek. Dagmara Przybyło
lek. Małgorzata Rogalska-Wleciał
lek. Elżbieta Rozmus
lek. Aleksandra Stycuła
lek. Iwona Szczepańska-Mitan
lek. Magdalena Szwanda
lek. Magdalena Węglowska-Jędryka
lek. Anna Zielińska


Lekarze rezydenci

lek. Agnieszka Biessikirska
lek. Tomasz Bukowski
lek. Barbara Downar
lek. Jakub Gugulski
lek. Anna Doniec
lek. Izabela Frączek
lek. Szymon Haza
lek. Katarzyna Kasprzyk
lek. Michał Kochana
lek. Krystyna Machlowska
lek. Magdalena Polak
lek. Anna Szawracka
lek. Magdalena Wotalska
lek. Krzysztof Węgrzyn

Kontakt

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 64 68 589
  e-mail: oit-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Dyżurka Lekarska
  tel. 12 646 8 459

Skip to content