akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Odział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, funkcjonujący w Szpitalu Rydygiera w Krakowie to miejsce specjalistycznych konsultacji i hospitalizacji Pacjentów
z  deformacjami twarzy powstałymi w wyniku wad wrodzonych, urazów, nowotworów oraz szeregu schorzeń nabytych. Przed podjęciem wielodyscyplinarnego leczenia Pacjenci poznają wady i zalety oferowanych procedur, a także otrzymują indywidualny plan leczenia i rehabilitacji, który jest formułowany z uwzględnieniem ich własnych życzeń i oczekiwań.  Tak ścisła współpraca z chorym jest związana z wyjątkową specyfiką schorzeń występujących w obrębie twarzoczaszki.

Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej udziela świadczeń w zakresie:

 • leczenia chirurgicznego nowotworów łagodnych i złośliwych twarzy, jamy ustnej i szyi w uwzględnieniem aspektu rekonstrukcyjnego (w tym rekonstrukcji mikrochirurgicznych),
 • wielospecjalistycznego zaopatrzenia obrażeń tkanek miękkich twarzy oraz złamań kości czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem złamań oczodołu,
 • leczenia chirurgicznego wad rozwojowych twarzy i jamy ustnej, w tym nieprawidłowości twarzowo-szczękowo-zgryzowych (chirurgia ortognatyczna),
 • leczenia stanów zapalnych obszaru szczękowo-twarzowego o etiologii zębopochodnej, w tym skojarzonego leczenia przewlekłego zapalenia kości szczękowych (leczenie chirurgiczne, celowana antybiotykoterapia w połączeniu z leczeniem przeciwzakrzepowym oraz terapią tlenem hiperbarycznym),
 • leczenia schorzeń zębopochodnych zatok przynosowych, w tym przetok ustno-zatokowych po ekstrakcji zębów oraz aspergilozy współistniejącej z obecnością ciał obcych pochodzenia endodontycznego w zatokach szczękowych,
 • chirurgicznego leczenia torbieli, guzów i nowotworów zebopochodnych kości szczękowych z wykorzystaniem biomateriałów, preparatów osocza i fibryny bogatopłytkowej oraz przeszczepów kostnych, w tym płatów kostnych przenoszonych na zespoleniach mikronaczyniowych,
 • leczenia schorzeń gruczołów ślinowych, w tym kamicy ślinowej oraz nowotworów śliniankopochodnych z wykorzystaniem neuromonitoringu nerwu twarzowego u pacjentów z guzami przyusznicy i ślinianki podżuchwowej,
 • chirurgii oczodołowo-powiekowej, w tym leczenia pourazowej niedrożności dróg łzowych oraz zniekształceń pourazowych oczodołów z utrzymującym się podwójnym widzeniem,
 • korekcji asymetrii twarzy z wykorzystaniem przeszczepu strukturyzowanego komórek tłuszczowych (Lipostructure).

Nasz Zespół

Konsultant do spraw implantoprotetyki

Maciej Walkowicz

Ars Technika Studio
Laboratorium Techniki Dentystycznej

Z życia Oddziału....

Wybrane publikacje:

O leczeniu szkliwiaka trzonu z wykorzystaniem indywidualnych szablonów chirurgicznych oraz jednoczasowym założeniem implantów zębowych Alpha Bio Neo CS na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  w Szpitalu Rydygiera w Krakowie pisze Ordynator prof. dr hab. n.med. Mariusz Szuta
(źródło: alphabio.pl)

Szkliwiak jest najczęstszym nowotworem zębopochodnym i drugim co do częstości z guzów zębopochodnych  występujących  w kościach szczękowych u  człowieka. Klasyfikowany histologicznie jako zmiana łagodna prezentuje złośliwy charakter miejscowy…

O nas

Nasze podejście do chorób twarzoczaszki jest wielodyscyplinarne i koncentruje się na przywróceniu zarówno wyglądu, jak i jej  podstawowych funkcji. Podstawowym celem dla Zespołu  Chirurgów jest zapewnienie Pacjentom specjalistycznej opieki oraz wsparcia w procesie planowania leczenia i rehabilitacji. Większość schorzeń, które leczymy jest złożona i rzadko występująca, dlatego skupiamy się na spersonalizowanej chirurgii, co w praktyce oznacza stosowanie formuły zindywidualizowanych rozwiązań, dedykowanych konkretnym przypadkom medycznym.

„Jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki: nic nie rób, nic nie mów, nikim nie bądź.” - Arystoteles

Myślę, że to zdanie może bardzo pomagać w dokonywaniu codziennych wyborów – prof. dr hab. n. med. Mariusz Szuta, Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

Nasz Zespół

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Szuta 


tel. 12 64 68 836

Lek. stom. Przemysław Dubis


tel. 12 64 68 341

Dr n. med. Agnieszka Biel-Wiendlocha Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Dr n. med. Katarzyna Iwulska Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Dr n. med. Krzysztof Kuchta Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Dr n. med. Marcin Czajka Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Dr n. med. Paweł Pałka Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Lek. dent. Jan Harasiewicz Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Lek. dent. Jacek Drążek Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Lek. dent. Mateusz Pisarski Lekarz Rezydent
Lek. dent. Veronika Kolar Lekarz Rezydent
Lek. dent. Bartłomiej Opławski Lekarz Rezydent
Lek. dent. Darya Ulasava Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Lek. dent. Marcin Herbut Lekarz Rezydent

Bawoł Aneta
Bień Regina
Dołba Renata
Kosałka Joanna
Krężel Lidia
Kura Agnieszka
Mandecka-Kozińska Kinga
Nosek Aneta
Nowakowska Aleksandra

Pancerz – Zawada Joanna
Pietras Joanna
Piotrowska Agnieszka
Puzio – Czarnecka Elżbieta
Rojewska Ewa
Rumian Barbara
– z-ca pielęgniarki oddziałowej
Skóra Justyna
Wąsowicz Elżbieta
Wędel Renata
– pielęgniarka oddziałowa

Kontakt

 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „5”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
  tel. 12 64 68 836
  e-mail: ocs-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Dyżurka lekarska dzienna: 12 646 8 391
  Dyżurka lekarska nocna: 12 646 8 641
  Punkt Pielęgniarski: 12 646 8 591

Skip to content