akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjentki czuły się u nas komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy kompleksową opiekę medyczną. Obok bloku porodowego i operacyjnego posiadamy Odcinek Ginekologii Endoskopowej i Małoinwazyjnej, Odcinek Ginekologii Onkologicznej oraz Odcinek Położnictwa i Patologii Ciąży. Na Oddziale pracuje doświadczony zespół specjalistów ginekologii i położnictwa oraz psychologów i fizjoterapeutów.

Poród drogami natury i cięcie cesarskie

Narodziny dziecka są czasem intensywnej współpracy Pacjentki z zespołem medycznym. W Szpitalu Rydygiera zgłoszenia do porodów odbywają się bezpośrednio na Oddziałowej Izbie Przyjęć, skąd po potwierdzeniu rozpoczynającego się porodu Panie są kierowane na Blok Sal Porodowych. Oferujmy 4 pojedyncze i przestronne sale porodowe z łazienkami. Każda z nich jest wyposażona w wysokiej jakości sprzęt – profesjonalne łóżka porodowe, aparaty KTG, stanowiska do nagrzewania noworodka oraz zestawy piłek i innych przyrządów wspomagających akcje porodową.

W wyposażeniu Bloku Porodowego znajduje się również wanna porodowa oraz koło porodowe ROMA. Zapis KTG bezpośrednio przesyłany jest do gabinetów lekarskich i położniczych. Priorytetem naszej pracy jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Pacjentkom i rodzącym się Dzieciom, dlatego nad prawidłowym przebiegiem porodu czuwa zespół doświadczonych położnych, które łączą samodzielną opiekę nad rodzącą  z niezbędnymi konsultacjami specjalistów. Czuwamy nad porodami przebiegającymi  w sposób fizjologiczny oraz prowadzimy porody w ciążach powikłanych, wymagających  wysokospecjalistycznego postepowania.

 • Ból porodowy łagodzimy metodami niefarmakologicznymi (aktywność fizyczna,  masaż relaksacyjny, ciepłe i zimne okłady, immersja wodna, ćwiczenia oddechowe, metody fizjoterapeutyczne) oraz  bezpiecznymi metodami farmakologicznymi  („gaz rozweselajacy”, znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe), za które w porozumieniu z lekarzem ginekologiem oraz za pisemną zgodą Pacjentki, odpowiada zespół anestezjologiczny.
 • oferujemy możliwość porodu w obecności osoby bliskiej; wyjątek stanowią w czasie pandemii porody w drodze cięć cesarskich, w trakcie których nie jest możliwa obecność osób towarzyszących. Tuż obok sal porodowych  dostępny jest osobny pokój dla osób oczekujących na poród przez cięcie cesarskie.
 • zgodnie z rekomendacjami prowadzimy porody po wcześniej przebytym cięciu cesarskim. Każdy przypadek jest oceniany przez lekarza dyżurnego obecnego przy porodzie, który wraz z pacjentką decyduje o bezpiecznej możliwości takiego porodu. Uwaga: kwalifikacja lekarza prowadzącego, który nie uczestniczy w porodzie nie jest respektowana.
 • ze względu na bezpieczeństwo dzieci i matek nie prowadzimy porodów po 2 lub większej liczbie cięć cesarskich (niezgodne z zasadami EBM)
 • odwiedziny z wyjątkiem obostrzeń pandemicznych możliwe są w dowolnym czasie, ale dla komfortu Mam i Dzieci powinny kończyć się do godz. 20:00. Na Oddział nie mogą być przyprowadzane dzieci do lat 12, co wiąże się z  minimalizacją  schorzeń potencjalnie zagrażającym noworodkom.

WARTO WIEDZIEĆ

Dodatkowa pomoc

oferujemy usługi dodatkowe, nierefundowane przez NFZ , między innymi indywidualną pomoc okołoporodową, świadczoną przez wyspecjalizowane położne. Lista położnych realizujących tę usługę dostępna jest w Biurze Obsługi Pacjenta Komercyjnego

Porody w wyznaczonym dniu

Panie mające planowany poród poprzez cięcie cesarskie powinny zgłosić się do szpitala ze skierowaniem ok. 2-3 tyg. przed planowaną datą porodu, a w wyznaczonym dniu wraz z osobą towarzyszącą muszą dotrzeć do szpitala w godz. 6:30-7:00.

Rooming -In dla Matki i Dziecka

Na Oddziale Położnictwa posiadamy sale jedno i dwuosobowe do pobytu Mamy z Dzieckiem w systemie Rooming-In. Każda sala posiada własną łazienkę, wanienkę dla dzieci i ogrzewany przewijak. Oferujemy porady Położnej Laktacyjnej, Psychologa oraz Fizjoterapeuty.

Usługa Przewodniczki/Przewodnika

kobietom w ciąży i rodzicom nowonarodzonych dzieci (do ukończenia 1 roku życia) na terenie Gminy Kraków oferujemy kompleksowe usługi poradnictwa, wsparcia i konsultacji. Dedykowany pracownik pomoże rodzinie w załatwieniu formalności związanych z urodzeniem dziecka, przekaże informacje o przysługujących ulgach i uprawnieniach.

Pomoc Przewodnika/Przewodniczki

Szczególnym zadaniem Przewodnika/Przewodniczki będzie przeprowadzenie Rodziny przez sytuacje trudne takie jak utrata ciąży czy niepełnosprawność dziecka. Rodzice otrzymają informacje w zakresie dostępnych świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku z niepełnosprawnością nabytą lub wrodzoną i uzyskają pomoc prawną.

Zapytaj o usługę Przewodnika/Przewodniczki

W ramach poradnictwa Rodzice otrzymują informacje nt. urlopów, dodatków i zasiłków oraz możliwego wsparcia finansowego. Usługa Przewodnika/Przewodniczki dostępna jest na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Rydygiera oraz w przyszpitalnej Szkole rodzenia. Projekt finansuje Miasto Kraków.

Leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządu rodnego

Prowadzimy diagnostykę i leczenie zaburzeń oddawania moczu. Pacjentki prowadzone są przez doświadczonych ginekologów, stosujących nowoczesne metody diagnozowania przy  wykorzystaniu sprzętu urodynamicznego oraz ultrasonograficznego. Proces leczenia wspomagają fizjoterapeuci uroginekologiczni oraz psychologowie.   Na Oddziale leczymy: wysiłkowe nietrzymanie moczu, parcia naglące, pęcherz nadreaktywny i neurogenny,  obniżenie narządu rodnego oraz problemy z oddawaniem (retencją) moczu. Stosujemy leczenie fizjoterapeutyczne, farmakologiczne, a w przypadkach niezbędnych operacyjne laparoskopowe i klasyczne z życiem materiałów syntetycznych (taśmy TOT, TVT, miniSling)

Diagnostyka prenatalna i terapia wewnątrzmaciczna płodu. Patologia Ciąży.

Szpital realizuje program NFZ w zakresie diagnostyki prenatalnej, która pozwala na wczesne wykrycie wad płodu i daje  możliwość włączenia odpowiedniego postępowania. Współpracujemy z Genetykiem Klinicznym; wykonujemy zarówno badania inwazyjne (amniopunkcja, kordocenteza, biopsja trofoblastu) jak i diagnostykę nieinwazyjną (testy biochemiczne, genetyczne i obrazowe). Oddział jest wyposażony w nowoczesne aparaty ultrasonograficzne oraz sprzęt fetoskopowy wraz terapią laserową, umożliwiającą śródmaciczną korekcję niektórych wad.

Sprawujemy kompleksową opiekę nad Pacjentkami z patologicznymi ciążami lub  z zagrożeniem porodem przedwczesnym. Śródciążowo zabezpieczamy noworodka przed możliwymi następstwami porodu przedwczesnego oraz dysponując sprzętem  neonatologicznym zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom urodzonym przedwcześnie, które wymagają dalszej specjalistycznej opieki.

Prowadzimy kwalifikację do preindukcji oraz indukcji porodu. Nowoczesna i rozbudowana baza Szpitala Rydygiera pozwala na  specjalistyczne konsultacje ciąż powikłanych nadciśnmieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami hematologicznymi, urologicznymi, kardiologicznymi, okulistycznymi i ortopedycznymi.

Ginekologia małoinwazyjna, endoskopowa i laserowa.

Większość zabiegów wykonujemy metodami małoinwazyjnymi. Posiadamy 2 pełne endoskopowe tory wizyjne, zestawy do histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, laparoskopii, kolposkop operacyjny z laserem, laser argonowy oraz najnowocześniejcze metody koagulacji zarówno mono jak i bipolarnej. Metodami małoinwazyjnymi:

 • usuwamy mięśniaki macicy  (podśluzówkowe, śródmiąższowe, podusrowicze)
 • usuwamy guzy jajników (dermatoidalne, endometrialne, czynnościowe)
 • prowadzimy diagnostykę niepłodności (chromotubacja, laparoskopia, histeroskopia)
 • wykonujemy korekcje i plastyki w obrębie narządu rodnego
 • leczymy nieprawidłowe krwawienia (histeroskopia i laparoskopia) oraz zespoły bólowe miednicy i dyspaurenie
 • leczymy nietrzymanie moczu u kobiet (TOT, TVT)
 • usuwamy zmiany szyjki macicy (konizacja chirurgiczna lub laserowa)
 • leczymy obniżenie narządu rodnego z użyciem materiałów syntetycznych
 • diagnozujemy ciążę pozamaciczną (laparoskopia lub w ybranych przypadkach MTX)

Kwalifikacja i termin zabiegu ustalany jest w Poradni Ginekologicznej. W trybie ambulatoryjnym ustalany jest również termin konsultacji anestezjologicznej. Następnego dnia po wykonanym zabiegu Pacjentki są wypisywane do domu.

Ginekologia Onkologiczna – szybka ścieżka onkologiczna

Każda Pacjentka z rozpoznaniem nowotworowym ma indywidualnie tworzony plan  diagnostyki i leczenia.  Konsylium Onkologiczne, które tworzą ginekolog onkolog, radioterapeuta oraz onkolog kliniczny – chemioterapeuta, przedstawia strategię i etapy leczenia oraz warianty stosowanych metod (np. leczenie operacyjne z radioterapią, chemioterapią, hormonoterapią czy  immunoterapią). W Szpitalu Rydygiera realizowane są wszystkie metody terapeutyczne, co znacznie ułatwia kompleksową opiekę nad Pacjentkami onkologicznymi.

Na naszym Oddziale leczymy nowotwory endometrium (rak błony śluzowej macicy), szyjki macicy, jajników, nowotwory sromu, pochwy, jajowodu oraz kosmówki. W przypadku nowotworów uwarunkowanych rodzinnie, wykonujemy badania genetyczne, pozwalające na rozpoznanie zagrożeń u innych członków rodziny.

Klasyczne zabiegi operacyjne

W przypadkach, w których nie jest możliwe zastosowanie metod małoinwazyjnych,  przeprowadzamy pełną porcedurę operacji klasycznych. Termin kwalifikacji do operacji oraz przedzabiegowej konsultacji anestezjologicznej ustalany jest w Poradni  Ginekologicznej.

Prawidłowe przygotowanie do operacji obejmuje również zastosowanie podstawowych zasad, takich jak:

 • wyeliminowanie spożycia alkoholu – 1 miesiąc przed zabiegiem
 • wyeliminowanie tytoniu – 1 miesiąc przed zabiegiem
 • zmniejszenia masy ciała – osoby z otyłością
 • podniesienie masy ciała preparatami białkowymi – osoby z osłabionym lub wyniszczonym organizmem
 • estrogenizacja pochwy oraz fizjoterapia – pacjentki kwalifikowane do operacji pochwowych
 • ustabilizowanie cukrzycy, niedoczynności tarczycy oraz nadciśnienia

Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną

Oferujemy kompleksową opiekę medyczną. Prowadzimy diagnostykę prenatalną i terapię wewnątrzmaciczną płodu, oferujemy porody z osobą towarzyszącą i promujemy karmienie piersią. Nowoczesnymi metodami leczymy nietrzymanie moczu i obniżenie narządu rodnego, a w zakresie nowotworów ginekologicznych realizujemy szybką ścieżkę onkologiczną. Zdecydowaną większość zabiegów operacyjnych wykonujemy metodami małoinwazyjnymi. Przy Oddziale działa Poradnia Patologii Ciąży, w której Pacjentki konsultują lekarze: Patrycja Jamróżek Orska i Andrzej Opalski. Telefoniczna rejestracja do Poradni: 12 646 81 07.

dr n. med. Marcin Opławski – Ordynator Oddziału

Nasz Zespół

dr n. med. Marcin Opławski


tel. 12 64 68 686
e-mail: moplawski@rydygierkrakow.pl

mgr spec. Anna Mazurkiewicz – Kruk


tel. 12 64 68 377
e-mail: anna.mazurkiewicz-kruk@rydygierkrakow3.pl

Kontakt

 • Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 64 68 686
  e-mail: ogp-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Sala porodowa tel. 12 64 68 601
  Dyżurka lekarska dzienna: tel. 12 64 68 483/350/374
  Punkt Pielęgniarski: tel. 12 64 68 205/ 669

  Rejestracja na:
  badanie urodynamiczne: tel. 12 64 68 107
  badanie patologii szyjki macicy i kolposkopii
  tel. 12 64 68 329
  badanie KTG tel. 12 64 68 329
  badania prenatalne I i II trymestru tel. 698 337 610
  kwalifikacja do zabiegów operacyjnych oraz
  ustalanie terminu konsultacji: tel. 12 64 68 329

  Szybka ścieżka onkologiczna: konsylium onkologiczne
  poniedziałek w godz. 8:00 – 11:00
  Poradnia – rejestracja: tel. 12 646 8 379 lub
  12 646 8 412

  Poradnia Patologii Ciąży – rejestracja: 12 646 81 07
  lek. Patrycja Jarmużek-Orska  i lek Andrzej Opalski
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8:00-15:00
  czwartek w godz. 12:00-18:00

Skip to content