akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Oddział prowadzi diagnostykę i terapię chorób nowotworowych oraz nienowotworowych schorzeń hematologicznych. Współpracując z  Ośrodkiem Przeszczepowym  Kliniki Hematologii CMUJ w Krakowie,  Kliniką Przeszczepiania Szpiku  NIO w Gliwicach oraz Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przygotowujemy Pacjentów do procedur przeszczepiania szpiku.

Kierunki działań

Diagnozujemy i leczymy Pacjentów z ostrą białaczką, szpiczakiem mnogim, amyloidozą, chłoniakami, przewlekłymi schorzeniami mieloproliferacyjnymi, zespołami mielodysplastycznymi. Prowadzimy  wielokierunkowe leczenie ciężkich małopłytkowości oraz wykonujemy zabiegi plazmaferezy dla ciężkich przypadków neurologicznych. Realizujemy 14 programów lekowych, programy chemioterapii oraz terapię  immunoablacyjną w aplazji szpiku.

Nasz Zespół

Mamy 13 lekarzy, w tym 12 specjalistów z zakresu hematologii, 12 z zakresu chorób wewnętrznych i 1 ze specjalizacją medycyny paliatywnej. Lekarze Ci są cenionymi autorami i współautorami publikacji w branżowych czasopismach oraz biorą udział w konferencjach naukowych. Pracują z nami także lekarze rezydenci, dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski.

Współpraca

Diagnostyka schorzeń hematologicznych opiera się na nowocześnie rozwiniętych pracowniach laboratoryjnych w tym immunofenotypowej  szpiku, pracowni genetyki i biologii molekularnej. W oparciu o nowoczesny Ośrodek Radioterapii Ametyst nasz Oddział może oprócz chemioterapii  na wczesnym etapie wdrażać radioterapię, co jest szczególnie ważne dla chorych ze szpiczakiem mnogim

Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

Na Oddziale Hematologii mamy 59 łóżek, w tym 10  izolacyjnych z nawiewem laminarnym oraz 5 stanowisk terapii dziennej. Rocznie hospitalizujemy około 4500  chorych i konsultujemy ponad 12 tysięcy Pacjentów w przyszpitalnej Poradni Hematologicznej. Przygotowujemy  chorych do przeszczepień szpiku oraz współpracujemy z licznymi centrami medycznymi, a także z Polską Grupą  d/s Leczenia Białaczek Ostrych u Dorosłych, Polską Grupą Szpiczakową oraz Europejską Siecią Białaczkową. Oddział współpracuje również z Fundacją wolontariuszy „ Dobrze ze jesteś” oraz  Fundacją „ Podaruj Życie” Urszuli Smok.

Radź się przeszłości. Kieruj się teraźniejszością i patrz w przyszłość

To łacińskie przysłowie dobrze oddaje klimat naszej Hematologii.
Małgorzata Raźny Ordynator Oddziału

Nasz Zespół

dr n. med. Małgorzata Raźny


tel. 12 64 68 420
e-mail: mrazny@rydygierkrakow.pl

dr med Paweł Szwedyk – Zastępca Ordynatora


Lekarze:
lek med Jacek Dybowicz
dr med Barbara Grabowska
lek med Marcin Jońca
lek med Anna Łabędź
lek med Jadwiga Łętowska
lek med Agnieszak Michalska

lek med Katarzyna Olszewska
lek med Iwona Pietkun
lek med Stanisław Szczepański
Lek med Sebastian Zych
lek med Karol Wójcik


Rezydenci:
lek med Karolina Dołęga-Talacha
lek med Barbara Lewicka
Lek med Anna Pleszczyńska

Kontakt

 • Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „12”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 64 68 420
  e-mail: ohw-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Dyżurka lekarska: tel. 12 6468 270,12 6468 220, 12 6468108,12 6468300,12 64 68299,12 6468298

  Dyżurka pielęgniarska:
  Odc. A: tel. 12 6468719
  Odc. B: tel. 12 6468 117,12 6468115

  Dyżurka lekarska Ośrodek dzienny:
  tel.12 64 68 177

Skip to content