akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Zapewniamy Pacjentom wysokiej jakości opiekę, diagnostykę i leczenie fazy ostrej udarów mózgu oraz leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Posiadamy nowoczesne pracownie USG, EEG, EMG. Oddział prowadzi również leczenie w ramach Programów Lekowych NFZ, zapewniając Pacjentom dostęp do skutecznych metod terapii w stwardnieniu rozsianym (SM), rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), chorobie Fabry’ego, chorobie Wilsona. Leczymy podaniami dożylnych i podskórnych immunoglobulin oraz prowadzimy programy lekowe leczenia przewlekłej migreny, spastyczności poudarowej i dystonii
podaniami toksyny botulinowej.

Leczenie udarów mózgu

Posiadamy niezbędne wyposażenie diagnostyczne do leczenia ostrego udaru mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W ramach współpracy z Oddziałem Udarowym Szpitala Uniwersyteckiego prowadzimy kwalifikacje do trombektomii mechanicznej. Ważnym etapem leczenia jest wczesna rehabilitacja poudarowa oraz opieka psychologiczna i neurologopedyczna.

Szeroka diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych

Prowadzimy diagnostykę oraz leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym padaczki, miastenii, polineuropatii i chorób nerwowo-mięśniowych, z wykorzystaniem możliwości własnych pracowni diagnostycznych. Zapewniamy wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską, psychologiczną, neurologopedyczną i fizjoterapeutyczną.

Leczenie chorób neurologicznych wlewami immunoglobulin – program lekowy

Pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, m. in. przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną (CIDP), wieloogniskową neuropatią ruchową (MMN), miastenią, zespołem Gullaina-Barrego – leczeni są dożylnymi wlewami immunoglobulin w ramach prowadzonego na Oddziale programu lekowego. Pacjenci z CIDP mogą otrzymywać immunoglobuliny podskórnie.

Stwardnienie rozsiane 

W ramach programu lekowego prowadzimy leczenie rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego oraz postaci pierwotnie i wtórnie postępującej. Nasz Oddział jest jednostką leczącą największą liczbę Pacjentów z SM w Polsce, a chorzy mogą korzystać również z pomocy specjalistów przyszpitalnej Poradni Stwardnienia Rozsianego. Oddział oferuje także świadczenia dla chorych ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD).

Rdzeniowy zanik mięśni i choroby rzadkie

Pacjenci z SMA w ramach programu lekowego leczenia są na naszym Oddziale nusinersenem i risdiplamem. Ponadto Oddział prowadzi programy lekowe dla choroby Fabry’ego i choroby Wilsona.

Podania toksyny botulinowej

Podaniami toksyny botulinowej w ramach Programów Lekowych NFZ  leczymy Pacjentów z migreną przewlekłą, spastycznością poudarową oraz dystoniami ogniskowymi i połowiczym kurczem twarzy.

Programy lekowe

Oddział prowadzi szereg programów lekowych zapewniających Pacjentom dostęp do nowoczesnego leczenia chorób neurologicznych, w tym stwardnienia rozsianego, rdzeniowego zaniku mięśni, migreny przewlekłej, spastyczności poudarowej, polineuropatii i miastenii.

Pracownie diagnostyczne

Wykonujemy badania pozwalające diagnozować polineuropatię, miopatię, miastenię i inne choroby nerwowo-mięśniowe. Video i Elektroencefalografia wykonywane we własnej pracowni EEG pozwalają na kompleksową diagnostykę padaczki, a nowoczesny aparat USG umożliwia badania Doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz USG Doppler przezczaszkowy z oceną przepływu w tętnicach mózgowych.

Badania kliniczne i edukacja

Prowadzimy badania kliniczne; posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii i staży specjalizacyjnych w zakresie neurologii dla innych specjalizacji. Oddział posiada upewnienia do kształcenia w zakresie Psychologii Klinicznej oraz prowadzi zajęcia dla studentów AWF (Fizjoterapia i Terapia Zajęciowa)

Oddział w liczbach

Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu dysponuje 37 łóżkami, w tym 5 stanowiskami Wzmożonego Nadzoru w ramach Pododdziału Udarowego. Rocznie hospitalizujemy blisko  8000 chorych, a w przyszpitalnej Poradni Neurologicznej realizowanych jest ponad 9000 wizyt.

Nasz Oddział może pochwalić się najwyższa liczbą Pacjentów objętych programami lekowymi: w programie dla chorych ze stwardnieniem rozsianym uczestniczy ponad 1000 Pacjentów; w programie dedykowanym chorym z rdzeniowym zanikiem mięśni – ponad 90 osób. Rocznie wykonujemy blisko 4000 badań EMG, 700 badań EEG i niemal 1000 badań USG Doppler tętnic domózgowych i mózgowych.

Czas to neuron. W leczeniu ostrego udaru mózgu każda sekunda jest na wagę złota

lek. Ryszard Nowak – Ordynator Oddziału

Nasz Zespół

lek. Ryszard Nowak


tel. 12 64 68 778
e-mail: onu-sekretariat@rydygierkrakow.pl 

Zastępca Ordynatora
Lek. Stanisław Rusek

Specjaliści
Lek. Monika Domagała
Lek. Piotr Grzyb
Lek. Elżbieta Krzysztyniak
Lek. Mariusz Kuriański
Lek. Anna Łukawska
Lek. Jan Ścigalski
Lek. Marta Wietecha
Lek. Agnieszka Wojtowicz-Ozga
Lek. Adrianna Wójcik
Lek. Katarzyna Zub-Kasprzyk
Lek. Marcelina Jeziorko
Lek. Michał Biela
Lek. Tomasz Bełz

 

Rezydenci
Lek. Katarzyna Blok
Lek. Jan Kubicki
Lek. Weronika Zawłocka
Lek. Joanna Róg-Filipek
Lek. Anna Salamon
Lek. Zuzanna Sroka-Chwalińska
Lek. Monika Węgrzynowicz
Lek. Łukasz Rosiek

Kontakt

 • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „11”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 64 68 778
  e-mail: onu-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Zastępca Ordynatora: 12 646 8495
  Dyżurka lekarska dzienna: 12 646 8728
  Dyżurka lekarska nocna: 12 646 8678
  Punkt Pielęgniarski: 12 646 8428
  Program Lekowy SM: 12 646 8396, 884 203 676 (w godz. 7.00-14.00)
  Gabinet logopedy: 12 646 8448
  Gabinet psychologów: 12 646 8499
  Pracownia EEG: 12 646 8628
  Pracownia EMG: 12 646 8533

Skip to content