akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Zapewniamy Pacjentom wysokiej jakości opiekę, diagnostykę i leczenie fazy ostrej udarów mózgu oraz leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Posiadamy nowoczesne pracownie USG, EEG, EMG. Oddział prowadzi również leczenie w ramach Programów Lekowych NFZ, zapewniając Pacjentom dostęp do skutecznych metod terapii w stwardnieniu rozsianym (SM), chorobie Fabry’ego, chorobie Wilsona i rdzeniowym zaniku mięśni (SMA).

Leczenie udarów mózgu

Posiadamy niezbędne wyposażenie diagnostyczne do leczenia ostrego udaru mózgu z możliwością leczenia trombolitycznego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W ramach współpracy z Oddziałem Udarowym Szpitala Uniwersyteckiego prowadzimy kwalifikacje do trombektomii mechanicznej. Ważnym etapem leczenia jest wczesna rehabilitacja poudarowa oraz opieka psychologiczna i neurologopedyczna.

Szeroka diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych

Prowadzimy diagnostykę oraz leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym padaczki, miastenii, polineuropatii i chorób nerwowo-mięśniowych, z wykorzystaniem możliwości własnych pracowni diagnostycznych. Zapewniamy wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską, psychologiczną, neurologopedyczną i fizjoterapeutyczną.

Leczenie chorób neurologicznych wlewami immunoglobulin – program lekowy

Pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, m. in. przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną (CIDP), wieloogniskową neuropatią ruchową (MMN), miastenią, zespołem Gullaina-Barrego – leczeni są dożylnymi wlewami immunoglobulin w ramach prowadzonego na Oddziale programu lekowego. Ponadto Pacjenci z chorobą Fabry’ego pod opieką specjalistów z naszego Oddziału mogą otrzymywać agalzydazę beta.

Stwardnienie rozsiane 

Oddział prowadzi leczenie rzutowej postaci stwardnienia rozsianego pierwszej i drugiej linii oraz postaci pierwotnie i wtórnie postępującej (program lekowy). Kontynuacja terapii odbywa się w Przyszpitalnej Poradni Stwardnienia Rozsianego.

Rdzeniowy zanik mięśni

Pacjenci z SMA w ramach programu lekowego leczenia są na naszym Oddziale  nusinersenem, a w ramach Globalnego Programu Dostępu Przedrejestracyjnego dla Pacjentów dostępny jest risdiplam.

Pracownia neurosonografii

Oddział dysponuje nowoczesnym aparatem USG, umożliwiającym wykonywanie badań USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz USG Doppler przezczaszkowy z oceną przepływu w tętnicach mózgowych.

Pracownia EEG

własna pracownia EEG umożliwia szeroką i kompleksową diagnostykę padaczki wykonując badania elektroencefalograficzne i wideoelektroencefalograficzne.

Pracownia EMG

realizujemy badania elektroneurograficzne i elektromiograficzne, które pozwalają diagnozować polineuropatię, miopatię, miastenię i inne choroby nerwowo-mięśniowe

Badania kliniczne i edukacja

prowadzimy badania kliniczne; posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii i staży specjalizacyjnych w zakresie neurologii dla innych specjalizacji. Oddział posiada upewnienia do kształcenia w zakresie Psychologii Klinicznej oraz prowadzi zajęcia dla studentów AWF (Fizjoterapia  i Terapia Zajęciowa)

Oddział w liczbach

Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu dysponuje 37 łóżkami, w tym 5 stanowiskami Wzmożonego Nadzoru w ramach Pododdziału Udarowego. Rocznie hospitalizujemy blisko  8000 chorych, a w przyszpitalnej Poradni Neurologicznej realizowanych jest ponad 9000 wizyt.

Nasz Oddział może pochwalić się najwyższa liczbą Pacjentów objętych programami lekowymi: w programie dla chorych ze stwardnieniem rozsianym uczestniczy ponad 750 pacjentów; w programie dedykowanym Pacjentom z rdzeniowym zanikiem mięśni – ponad 50 pacjentów. Rocznie wykonujemy blisko 4000 badań EMG, 700 badań EEG i niemal 1000 badań USG Doppler tętnic domózgowych i mózgowych.

Czas to neuron. W leczeniu ostrego udaru mózgu każda sekunda jest na wagę złota

lek. med. Ryszard Nowak – Ordynator Oddziału

Nasz Zespół

lek. med. Ryszard Nowak


tel. 12 64 68 778
e-mail: onu-sekretariat@rydygierkrakow.pl 

Zastępca Ordynatora
Lek. Stanisław Rusek

Specjaliści
Lek. Monika Domagała
Lek. Piotr Grzyb
Lek. Mariusz Kłos
Lek. Elżbieta Krzysztyniak
Lek. Mariusz Kuriański
Lek. Anna Łukawska
Lek. Jan Ścigalski
Lek. Marta Wietecha
Lek. Agnieszka Wojtowicz-Ozga
Lek. Adrianna Wójcik
Lek. Katarzyna Zub-Kasprzyk
Lek. Julia Madziar

Rezydenci
Lek. Tomasz Bełz
Lek. Michał Biela
Lek. Katarzyna Blok
Lek. Dorota Guszkiewicz
Lek. Szymon Jeziorko
Lek. Jan Kubicki
Lek. Weronika Zawłocka
Lek. Joanna Róg-Filipek
Lek. Anna Salamon

Kontakt

 • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „11”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 64 68 778
  e-mail: onu-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Zastępca Ordynatora: 12 646 8495
  Dyżurka lekarska dzienna: 12 646 8728
  Dyżurka lekarska nocna: 12 646 8678
  Punkt Pielęgniarski: 12 646 8428
  Program Lekowy SM: 12 646 8396, 884 203 676 (w godz. 7.00-14.00)
  Gabinet logopedy: 12 646 8448
  Gabinet psychologów: 12 646 8499
  Pracownia EEG: 12 646 8628
  Pracownia EMG: 12 646 8533

Skip to content