akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prowadzi pełną diagnostykę oraz leczenie rzadkich schorzeń ortopedycznych, ciężkich przypadków urazowych układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także nowotworów narządu ruchu. W ramach Oddziału działa Pododdział Chirurgii Kręgosłupa zajmujący się leczeniem operacyjnym schorzeń i urazów kręgosłupa. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia ortopedyczne oraz innowacyjne techniki medyczne z wykorzystaniem bio-inżynierii materiałowej. Zespół oddziału bierze aktywny udział w ortopedycznych i interdyscyplinarnych projektach badawczo-rozwojowych.

Specjalizujemy się w protezoplastykach pierwotnych i rewizyjnych (zarówno w aseptycznych jak i septycznych obluzowaniach) stawów kolanowych, biodrowych, barkowych, skokowych oraz kciuka z zastosowaniem nowoczesnych protez pierwotnych i rewizyjnych, w tym protez poresekcyjnych

Stosujemy techniki małoinwazyjne (artroskopie) w zabiegach operacyjnych: barku, stawu łokciowego, stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz stawu skokowego.

Po zabiegach ortopedycznych oraz urazowych Pacjenci korzystają z nowoczesnych metod kompleksowej rehabilitacji, zintegrowanej z intensywnym usprawnianiem ruchowym. Stosujemy najnowsze metody i techniki specjalne (S-E-T, Terapię Manualną, PFN, Kinesiology).

Pododdział Chirurgii Kręgosłupa, kierowany przez dr n. med. Adama Palę oferuje operacyjne leczenie schorzeń i urazów kręgosłupa. Wykonujemy stabilizacje złamań kręgosłupa z dostępu przedniego lub tylnego w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym; stabilizacje tzw. przezskórne – małoinwazyjne, kyfoplastykę (SpineJack), wertebroplastykę

Pododdział/ Odcinek chirurgii kręgosłupa leczy choroby degeneracyjno – dyskowe; oferuje endoskopowe leczenie przepuklin dysku szyjnego i lędźwiowego, stabilizacje małoinwazyjne (TLIF, ALIF, ACIF), repozycje i stabilizacje kręgozmyków oraz leczenie chorób nowotworowych kręgosłupa – stabilizacje małoinwazyjne (przezskórne), wertebroplastyki, protezy trzonów

Zespół Pododdziału prowadzi konsultacje i kontrole Pacjentów w ramach Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej oraz konsultuje chorych w ramach ostrego dyżuru kręgosłupowego. Poradnia Chirurgii Kręgosłupa czynna jest w poniedziałki, środy i czwartki

RODZAJE WYKONYWANYCH PROCEDUR

 • Kolano

  1. Endoprotezoplastyka kolana pierwotna jednoprzedziałowa, dwuprzedziałowa, trójprzedziałowa
  2. Endoprotezoplastyka kolana z wykorzystaniem implantów CoCrMo, Tivanium, Oxinium
  3. Endoprotezoplastyka kolana rewizyjna półzwiązana, związana z wykorzystaniem implantów poresekcyjnych (onkologicznych)
  4. Artroskopia diagnostyczno-zabiegowa
  5. Artroskopowa naprawa więzadeł kolana (ACL) metodą „internal bracing”
  6. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana ACL – pierwotna i rewizyjna
  7. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego kolana PCL
  8. Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego kolana z kompleksem tylno-bocznym PCL + PLC
  9. Naprawa więzadeł kolana MCL i LCL metodą „internal bracing”, z użyciem kotwic
  10. Rekonstrukcja więzadła MCL lub LCL
  11. Naprawa uszkodzenia chrząstki stawowej metodami: mikrozłamań, autoprzeszczepów mozaikowych OAT, przeszczep hodowli autologicznych chondrocytów ACI, AMIC+MSCs (z wykorzystaniem membran chrzęstnych, chrzęstnokostnych)
  12. Naprawa uszkodzenia chrząstki stawowej z wykorzystaniem implantu Agili-C – jako jedyni w Polsce
  13. Usunięcie torbieli łąkotki
  14. Usunięcie torbieli dołu podkolanowego (Bakera)
  15. Operacja kaletek kolana
  16. Operacja kaletki przedrzepkowej
  17. Osteotomia DFO
 • Bark

  1. Artroskopia diagnostyczna i lecznicza
  2. Artroskopia lecznicza z wykonaniem tenodezy ścięgna mięśnia dwugłowego
  3. Artroskopowe leczenie niestabilności techniką Latarjet
  4. Rekonstrukcja barku – operacja stożka rotatorów
  5. Endoprotezoplastyka całkowita barku
  6. Leczenie barku na otwarto (usunięcie implantu, fragmentu kostnego)
  7. Rekonstrukcja przyczepu bicepsa
  8. Usunięcie małych i średnich zmian nowotworowych
  9. Wszystkie typy zabiegów urazowych
 • Biordro

  1. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego częściowa i całkowita
  2. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego bezcementowa – CoCrMo, Oxinium
  3. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego bezcementowa – trzpień przynasadowy
  4. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego cementowa
  5. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego hybrydowa
  6. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego półzwiązana i związana
  7. Biodro trzaskające
  8. Artroskopia biodra – konflikt FAI
  9. Usunięcie małych i średnich zmian nowotworowych
  10. Wszystkie typy zabiegów urazowych
 • Stopa

  1. Artroskopia stawu skokowego diagnostyczna i lecznicza
  2. Artroskopowa naprawa uszkodzenia chrzęstnego stawu skokowego – AMIC, sandwich
  3. Usztywnienie stawu skokowego
  4. Implantacja śruby w stawie skokowym
  5. Endoproteza stawu skokowego
  6. Naprawa niestabilności stawu skokowego ATFL
  7. Operacja OCD bloczka kości skokowej
  8. Operacje rewizyjne stawu skokowego
  9. Artrodeza potrójna z operacją palucha koślawego
  10. Cheilectomia palucha szytwnego
  11. Leczenie stopy reumatycznej – usztywnienie MTP I i resekcja głów kości śródstopia II – V
  12. Operacja deformacji tyłostopia
  13. Operacja palucha koślawego – usztywnienie stawu śródstopno- paliczkowego
  14. Operacja palucha koślawego bez i z osteotomią
  15. Operacja palucha koślawego oraz operacja 2 palca młotkowatego
  16. Osteotomia korekcyjna kości śródstopia
  17. Plastyka niestabilności stawu skokowego na otwarto
  18. Usunięcie implantu stopy
 • Kończyna górna

  1. Endoprotezoplastyka stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka
  2. Łokieć – operacja kaletki
  3. Łokieć – operacja zespołu rowka nerwu łokciowego
  4. Łokieć – synowektomia
  5. Łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego k.ramiennej)
  6. Łokieć tenisisty (zapalenie nadkłykcia bocznego k.ramiennej)
  7. Nadgarstek – usunięcie ganglionu
  8. Nadgarstek- tenosynowektomia
  9. Operacja cieśni kanału Guyona
  10. Operacja zespołu kanału nadgarstka
  11. Operacja zespołu kanału nadgarstka -rewizja
  12. Artrodeza stawów międzypaliczkowych
  13. Leczenie operacyjne ch. De Quervaina
  14. Operacja „palca zatrzaskującego”
  15. Operacja przykurczu Dupuytrena
  16. Operacja przykurczu Dupuytrena – rewizja
  17. Osteotomia korekcyjna paliczków
  18. Synowektomia stawów ręki
  19. Szycie ścięgna prostownika ręki (palec „młoteczkowaty”)
  20. Szycie ścięgna prostownika ręki (palec „butonierkowaty” lub „łabędzia szyja”)
  21. Synowektomie i artroplastyki stawów ręki w chorobach reumatycznych
  22. Rekonstrukcje pourazowe nerwów obwodowych w zakresie kończyny górnej
  23. Rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników pierwotne i wtórne.
  24. Leczenie stawów rzekomych kości łódeczkowatej.
  25. Osteotomie w zakresie kości promieniowej, łokciowej i nadgarstka
  26. Skrócenie kości łokciowej
  27. Artroplastyki i artrodezy  nadgarstka
  28. Usunięcie małych i średnich zmian nowotworowych
  29. Wszystkie typy zabiegów urazowych
 • Traumatologia – ortopedia urazowa

  1. Leczenie złamania szyjki k. udowej – protezoplastyka, zespolenie wewnętrzne
  2. Leczenie złamania przezkrętarzowego – gwóźdź śródszpikowy, płytka
  3. Leczenie złamania trzonu k. udowej – gwóźdź śródszpikowy, płytka, zespolenie zewnętrzne
  4. Leczenie złamania nasady dalszej k. udowej – złamania poza i dostawowe kolano
  5. Leczenie złamania nasady bliższej k. piszczelowej – złamania poza i dostawowe kolano
  6. Leczenie złamania trzonu k. piszczelowej – gwóźdź śródszpikowy, płytka, zespolenie zewnętrzne
  7. Leczenie złamania nasady bliższej k. piszczelowej – pilon
  8. Leczenie złamania podudzia – jedno, dwu, trójkostkowe
  9. Leczenie złamania k. skokowa, piętowa
  10. Leczenie złamania k. śródstopia
  11. Leczenie złamania k. przodostopia
  12. Leczenie złamania obojczyka – płytka, zespolenie zewnętrzne
  13. Leczenie złamania łopatki
  14. Leczenie złamania cz. bliższej k.ramiennej – proteza, płytka
  15. Leczenie złamania trzonu k.ramiennej – gwóźdź śródszpikowy, płytka, zespolenie zewnętrzne
  16. Leczenie złamania cz. dalszej k.ramiennej
  17. Leczenie złamań w obrębie łokcia
  18. Leczenie złamań w obrębie przedramienia – płytka
  19. Leczenie złamań w obrębie nadgarstka – płytka
  20. Leczenie złamań w obrębie śródręcza – płytka, stabilizacja kryta
  21. Leczenie złamań w obrębie palców – płytka, stabilizacja kryta
  22. Operacje rewizyjne w ortopedii urazowej
  23. Leczenie stawów rzekomych – z wykorzystaniem PRP, przeszczepów auto i allogennych, sztucznej kości FlexiOss
  24. Osteotomie pourazowe kości
  25. Plastyki kikuta
  26. Terapia czynnikami wzrostu
 • Kręgosłup

  1. leczenie schorzeń związanych z dyskopatią i chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa – endoskopowe usuwanie przepuklin
  2. odbarczanie stenozy kanału kręgowego
  3. odbarczenie i stabilizacja z implantami kręgosłupa tzw. metodą 360st w odcinku lędźwiowym i piersiowym
  4. odbarczenie i stabilizacja z implantami kręgosłupa w odcinku szyjnym
  5. leczenie deformacji kręgosłupa – kręgozmyki (repozycja i stabilizacja kręgozmyków sposobem 360st z zastosowaniem metod małoinwazyjnych)
  6. urazy kręgosłupa – repozycje złamań i zwichnięć w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym z zastosowaniem systemów przez skórnych
  7. korpektomie z zastosowaniem protez trzonów kręgów
  8. małoinwazyjne repozycje złamania kręgów systemem SpineJack, wertebroplastyki i kyfoplastyki
  9. guzy kręgosłupa pierwotne i przerzutowe – pobranie wycinków do badań histopatologicznych metodą małoinwazyjną przez skórną
  10. guzy kręgosłupa – stabilizacje przezskórne złamań, resekcje guzów, rekonstrukcje ubytków kostnych

Badania kliniczne

Oddział Ortopedii od wielu lat uczestniczy w niekomercyjnych projektach badawczych, a także  prowadzi badania kliniczne nad nowymi lekami oraz innowacyjnymi wyrobami medycznymi (aktualnie realizacja 30 projektów badawczych). Intensywnie wspieramy rozwój polskiej nauki i technologii medycznych; dotychczasowa współpraca pozwoliła na wprowadzenie nowatorskich metod leczenia operacyjnego (m.in. potwierdzono skuteczność polskiego biometariału kościozastępczego, potocznie nazywanego sztuczną kością FlexiOss).

Jesteśmy jedynym w Polsce ośrodkiem, który  wykonuje procedurę  naprawy chrząstki stawowej stawu kolanowego z wykorzystaniem implantu Agili-C. Nasz Zespół jest znakomicie przeszkolony z procedur ICH GCP oraz regulacji obowiązujących przy prowadzeniu projektów naukowych, czego efektem jest bardzo dobra ocena środowiska i liczne zaproszenia do współpracy naukowo – badawczej.

dr n. med. Grzegorz Kwiatkowski
Ordynator Oddziału

Nasz Zespół

dr n. med. Grzegorz Kwiatkowski


tel. 12 64 68 316
e-mail: gkwiatkowski@rydygierkrakow.pl

dr n. med. Kwiatkowski Grzegorz  Ordynator Oddziału
lek. med. Niewiadomski Adam Zastępca Ordynatora
lek. med. Maciej Magura-Witkowski Zastępca Ordynatora


lek. med. Paweł Szeliga
lek. med. Tadeusz Solawa
lek. med. Marek Szuścik
lek. med. Marcin Janeczek
lek. med. Sebastian Frączek
lek. med. Piotr Kopeć
dr n. med. Bartłomiej Szpyra
dr n. med. Paweł Depukat
lek. med. Łukasz Kowalczyk
lek. med. Marcin Krężelok
lek. med. Witold Serafin
lek. med. Marcin Skotnicki
lek. med. Iwona Walczyk-Czapla
lek. med. Jan Warunek

lekarze rezydenci:
lek. Beata Skakuj
lek. Anna Puczka-Radzik
lek. Bartłomiej Wdowiak
lek. Mateusz Pienta
lek. Michał Wolański
lek. Andrzej Zakrzewski
lek. Patryk Czepiel
lek. Cecylia Starska
lek. Marcin Sieczkowski
lek. Aleksandra Adamowicz-Kuk
lek. Kaja Pelar
lek. Maciej Hlawacz
lek. Paweł Klimont

Pododdział Chirurgii Kręgosłupa
Prowadzący: dr n. med. Adam Pala

Konsultanci:
lek. med. Goździewicz Jacek
lek. med. Mazur Jacek
lek. med. Zawadzki Piotr

Rezydent: lek. Dec Marcin

PERSONEL PIELĘGNIARSKI:

mgr Ewa Marchańska – Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr Anida Bielaska – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Iwona Janawa
lic. piel. spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Joanna Kopeć
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Anna Kułacz
lic. piel. spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Katarzyna Wolano
lic. spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Beata Bieniecka
spec. pielęgniarstwa anestezjologicznego
mgr Monika Piskorz
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Bożena Stępień
lic. piel. spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Anna Szuba
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Agnieszka Waligóra
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Piotr Rapciak
lic. spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Sebastian Cisewski
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Marta Kuta – Yigitler
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Beata Setlak
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Wioleta Janocha
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Karolina Kołos
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Anna Kochniarczyk
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Edyta Rzeszut
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Małgorzata Szewczyk
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Alicja Wachowicz
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Ewa Wiśniowska-Jasek
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Aneta Wójcik
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Zofia Wójtowiec
spec. pielęgniarstwa chirurgicznego
Joanna Janik – lic. pielęgniarka
Kamila Włodarczyk – lic. pielęgniarka
Renata Buła – pielęgniarka

mgr Aleksandra Rosała
mgr Mykola Mychak
mgr Agnieszka Ziewiec
mgr Kamil Cichy
mgr Wiktoria Domagała
mgr Katarzyna Kamińska
mgr Rafał Domagała
mgr Karina Pietrzyk
mgr Gabriela Cichy

ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW:

Ewa Mrajca – mgr fizjoterapii

Monika Laskowska – mgr fizjoterapii

Elżbieta Janus – mgr fizjoterapii

Janusz Wójcik – mgr fizjoterapii

Piotr Napora – mgr fizjoterapii

 

SEKRETARIAT:

Małgorzata Latko
starsza sekretarka medyczna

Agnieszka Bocheńska
starsza sekretarka medyczna

Magdalena Janus-Gurgul
starsza sekretarka medyczna

Kontakt

 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „6”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 6468316
  e-mail: oot-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Dyżurka lekarska dzienna: 12 646 8 425
  Dyżurka lekarska nocna: 12 646 8 709
  Punkt Pielęgniarski: 12 646 8 586

Skip to content