akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Naszym podstawowym celem jest ustabilizowanie funkcji życiowych Pacjenta, zagrożonych na skutek ostrych stanów internistycznych,  neurologicznych, kardiologicznych, zatruć, wypadków czy urazów.

TRIAGE

Na SOR obowiązuje procedura segregacji medycznej, określająca kolejność podejmowania czynności medycznych. Osoby wymagające interwencji medycznej są przydzielane do jednej z pięciu kategorii oznaczonych odpowiednim kolorem i zróżnicowanych pod względem stopnia pilności w udzielanej pomocy.

SOR - zasady

Chorzy w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia przyjmowani są w pierwszej kolejności, niezwłocznie po przybyciu na SOR. Podczas wstępnego badania mają definiowany stan ogólny i problem zdrowotny, wartość parametrów życiowych oraz wstępną ocenę czasu oczekiwania na docelowe badanie lekarskie.

Baza SOR

SOR dysponuje nowoczesną aparaturą, pozwalającą na prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Mamy aparaty EKG, RTG, USG, pulsoksymetry, aparaty do znieczulenia oraz respiratory, defibrylatory, kardiomonitory i pompy infuzyjne. Po wstępnych badaniach wdrażane jest leczenie w odpowiednich oddziałach szpitala.

SOR Szpitala Rydygiera w Krakowie

Oddział Ratunkowy (SOR) prowadzi wstępną diagnostykę i podejmuje leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego. Świadczenia medycyny ratunkowej realizowane są przez 13 ratowników medycznych pracujących na Oddziale z zachowaniem zasady wczesnego reagowania w stanach zagrożenia życia, czyli udzielenia specjalistycznej pomocy w możliwe najkrótszym czasie od wystąpienia zdarzenia krytycznego, zgodnie z zasadą „złotej godziny”.

Sample Sentence Text Sample Sentence Text Sample Sentence Text Sample Sentence Text Sample Sentence Text

lek. med. Małgorzata Gwiazda – Ordynator SOR

Nasz Zespół

lek. med. Małgorzata Gwiazda


tel.: 12 64 68 909
e-mail: mgwiazda@rydygierkrakow.pl

Jolanta Sokołowska


tel.: 12 64 68 772
e-mail: sor-piel-oddz@rydygierkrakow.pl

Kontakt

 • Oddział Ratunkowy

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0”

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
  tel. 12 64 68 680
  e-mail: sor-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Dyżurka lekarska dzienna: 12 646 8 274, 528
  Dyżurka lekarska nocna: –
  Punkt Pielęgniarski: 12 646 8 800, 468

Skip to content