akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Oddział Onkologii Klinicznej posiada 30 łóżek na Oddziale Stacjonarnym, na którym podawane są dłuższe schematy chemioterapii oraz odbywają się kwalifikacje do leczenia w ramach programów lekowych oraz 18 łóżek na Pododdziale Dziennym, na którym prowadzone jest leczenie w trybie ambulatoryjnym.
Pacjent po otrzymaniu chemioterapii wraca do domu.

Zakres działań

Leczymy nowotwory: podścieliska przewodu pokarmowego, jelita grubego, wątrobowokomórkowego, nie drobnokomórkowego i drobnokomórkowego płuca, mięsaków tkanek miękkich, raka piersi, raka nerki, jajnika/jajowodu i otrzewnej, płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi, raka trzustki, raka gruczołu krokowego, raka żołądka, czerniaka skóry i błon śluzowych,

Kompleksowe leczenie

Diagnostyka i leczenie nowotworów odbywa się z zastosowaniem kompleksowej chemioterapii, hormonoterapii, immunoterapii oraz terapii celowanej. Stosowanie terapii skojarzonej z radioterapią jest możliwe dzięki współpracy z Centrum Radioterapii Amethyst. Poszpitalną opiekę nad Pacjentami prowadzi Poradnia Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Lekowa

Badania kliniczne
i programy lekowe

Oddział Onkologii prowadzi badania kliniczne i uczestniczy w programach lekowych, umożliwiając Pacjentom bezpłatny dostęp do  innowacyjnych metod walki z nowotworami. O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz prowadzący. Pełna lista programów dostępna jest tutaj

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

Oddział prowadzi diagnostykę i kompleksowe leczenie nowotworów litych oraz leczenie paliatywne. Usługi medyczne realizowane są w oddziale stacjonarnym (chemioterapia cytostatyczna, leczenie celowane, leczenie objawowe powikłań po chemioterapii), jak również w ramach Pododdziału Dziennego (chemioterapia cytostatyczna, leczenie celowane). Integralną częścią jest przyszpitalna Poradnia Onkologii Klinicznej, prowadząca regularne kontrole Pacjentów po zakończonym etapie hospitalizacji i Poradnia Lekowa.

dr n. med. Marek Jasiówka – Ordynator Oddziału

Nasz Zespół

dr n. med. Marek Jasiówka – Ordynator Oddziału

 


lek med. Anna Kowalczyk-Tekiela

Zastępca Ordynatora Oddziału

lek.med. Małgorzata Gąsiorek
Lek.med. Halina Wiatrak-Matyskiel
Lek.med. Wojciech Cegielski
Lek.med. Karolina Kruk
Lek.med. Magdalena Kędziora
Lek.med. Agnieszka Roman
Lek.med. Ewelina Kojs-Pasińska

Lek.med. Monika Źrebiec-Figura
Lek.med. Marek Szmyd
Lek.med. Michał Parkitny
Lek.med. Mateusz Ścisłowicz
Lek.med. Magdalena Karwala-Szytuła
Lek.med. Wojciech Piskorski

Pielęgniarka Oddziałowa:
Mgr.piel. Marzena Chrzanowska


Pielęgniarki:
Aleksandra Krzywdziak, Joanna Szewczyk, Beata Hajduk, Beata Golemiec, Marta Pucharska, Joanna Fijałkowska

Małgorzata Iskrzycka, Krystyna Mogilańska-Chronowska, Katarzyna Wójcik-Kubala, Iwona Tęcza-Skorbich, Ewa Wiśniewska, Małgorzata Łukasik, Barbara Pszczoła, Mateusz Szczepka, Aneta Miłek, Anna Drożdż, Agnieszka Sajdak, Małgorzata Jagła, Barbara Łysoń, Joanna Gliwińska

Opiekunki medyczne:
Jolanta Suska, Zofia Piątek, Agata Zdybał, Małgorzata Matuszczyk


Psycholog:
Mgr Anna Kolasa

Sekretarki medyczne:
Dorota Bodzek, Monika Kopytko, Iwona Czarnota, Elżbieta Lis-Pipała, Barbara Kołcz, Marta Mazur, Julita Kułacz, Agnieszka Kowal


Koordynatorzy Onkologiczni:
Izabela Sokalska, Ewa Szawel

Kontakt

 • Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Oddział Onkologii Klinicznej- piętro 3
  Pododdział Dzienny Onkologii Klinicznej- piętro -1
  Poradnia Onkologii Klinicznej- piętro -1 (obok gabinetów POZ)

  SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
  tel. 12 64 68 634
  e-mail: oon-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Dyżurki lekarskie: 12 64 68 285; 12 64 68 123; 12 64 68 335; 12 64 68 181
  Punkt Pielęgniarski: 12 64 68 734
  Pododdział Dzienny Onkologii Klinicznej: 12 64 68 684; 12 64 68 198
  Poradnia Onkologii Klinicznej: 12 64 68 232
  Poradnia Lekowa Onkologii Klinicznej: 12 64 68 745
  Psycholog: 12 64 68 724
  Koordynator Onkologiczny: 723 505 471

Skip to content