NOWY BUDYNEK
REJESTRACJA:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00
REJESTRACJA TELEFONICZNA:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
tel. 12 64 68 947


E-REJESTRACJA

za pomocą Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Poradnia udziela świadczeń w zakresie neurologii, głównie w zakresie leczenia: guzów mózgu, nowotworów złośliwych rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego, nowotworów niezłośliwych opon mózgowych, zespołów otępiennych, chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, układowych zaników pierwotnie zajmujących ośrodkowy układ nerwowy, zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń okresowych i napadowych, obejmujących nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, polineuropatii i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego, chorób połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni, porażeń mózgowych i innych zespołów porażennych, innych zaburzeń układu nerwowego i układu przedsionkowego, chorób naczyń mózgowych. Poradnia leczy zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby grzbietu, bóle głowy, objawy chorobowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego, omdlenia i zapaści, drgawki, leczone są urazy czaszkowo-mózgowe, ich następstwa oraz następstwa urazów szyi i tułowia, kończyny górnej. Szpital zleca udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Harmonogram pracy poradni jest zgodny z wymogami NFZ (z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń i wysokości kontraktu). Poradnia posiada w miejscu udzielania świadczeń: negatoskop i oftalmoskop. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań RTG w lokalizacji – w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej szpitala oraz badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto Szpital zapewnia w lokalizacji wykonywanie badań USG z opcją kolorowego Dopplera, elektroencefalografii, elektromiografii, oftalmoskopii.


tel. 12 64 68 529