Rejestracja :
• poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
• czwartek, w godz. 8.00-18.00
Rejestracja telefoniczna:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
tel. 12 64 68 947

W ramach Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o., działa Poradnia Stwardnienia Rozsianego. Szpital, jako jedyna jednostka w Małopolsce, posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie tego rodzaju świadczeń. Poradnia Stwardnienia Rozsianego mieści się w Nowym Budynku, znajdującym się tuż przy Budynku Głównym Szpitala.

Poradnia SM czynna jest:
• poniedziałek, 14.00-18.00,
przyjmuje lek. med. Agnieszka Wojtowicz-Ozga
• środa, 8.00-12.00,
przyjmuje lek. med. Mariusz Kuriański
• piątek, 7.30-12.00,
przyjmuje lek. med. Stanisław Rusek


Do Poradni SM przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności). W rozpoznaniu winien być wpisany symbol: ICD10: G35 Na umówioną konsultację lekarską należy zabrać ze sobą ww. skierowanie oraz wszelkie dotychczasowe badania związane z diagnozowaniem SM.

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna