Życzenia, gratulacje, wspomnienia…
Jubileusz 10 – lecia swojego istnienia świętował dziś Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

W Makowie Podhalańskim, pośród 11-hektarowego lasu na zboczu „Łysej Góry” spotkali się dziś przedstawiciele różnych środowisk, którzy w niemal rodzinnej atmosferze wspominali kolejne etapy powstawania Zakładu Opieki Długoterminowej – od momentu przejęcia Kolejowego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w latach 90 i rozpoczęcia niezwykle nowatorskiej (a przez to ryzykownej) inwestycji, po uruchomienie placówki w roku 2013 i jej konsekwentny rozwój do dnia dzisiejszego.

„Dziękuję wszystkim za lata wsparcia; za pomoc i współpracę. Bez Was nie byłoby tego miejsca.
Razem stworzyliśmy Ośrodek, który znany jest nie tylko z wysokich standardów opieki, ale też z wielkiej empatii do człowieka chorego, któremu po prostu tworzymy tu drugi dom”
– mówiła do uczestników Urszula Kalemba, Dyrektor ZOD.

Niewątpliwie, wysokospecjalistyczna terapia medyczna i rodzinny klimat placówki to dwa filary modelu, w którym prowadzony jest dziś nowoczesny Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, należący do Szpitala Rydygiera w Krakowie. Priorytetem jest tu zapewnienie wysokiej jakości holistycznej opieki, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi standardami oraz własnymi metodami pracy z Pacjentem, wypracowanymi przez Zespół terapeutyczny Zakładu, które już dziś mogą stanowić nowe trendy w opiece długoterminowej.

Do ZOD przyjmowani są Pacjenci po udarach, wylewach, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją, chorobą Alzheimera, otępieniem, zaburzeniem funkcji poznawczych, a także Pacjenci po złamaniach, z powikłaniami związanymi z cukrzycą, nadciśnieniem i miażdżycą, którzy wymagają całodobowej opieki medycznej. Dla ich skutecznej terapii ważne są zarówno nowatorskie technologie medyczne, dostęp do nowoczesnej diagnostyki, profesjonalizm personelu medycznego, ale też pozytywne nastawienie Pacjenta, wsparcie rodziny, empatia, bliskość atmosfera życzliwości.
Dlatego jak w rodzinnym domu – Pacjenci ZOD w Makowie Podhalańskim razem przeżywają urodziny i święta; do Wielkanocnego śniadania, w ramach terapii zajęciowej przygotowują kolorowe pisanki, a Boże Narodzenie witają kolacją Wigilijną i wspólnym kolędowaniem. W Zakładzie prowadzone są różnorodne formy socjalizacji chorych – ogrodowe pikniki i grille, międzypokoleniowe projekty z młodzieżą lokalnych szkół, zajęcia dogoterapii, arteterapii i warsztaty z alpakami.

W strukturze ZOD działa Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, dysponujący 132 łóżkami dla chorych wymagających całodobowego dozoru lekarskiego, kompleksowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji oraz Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z 18 łóżkami dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, u których występuje przewlekła niewydolność oddechowa i którzy wymagają ciągłego stosowania inwazyjnej lub nieinwazyjnej wentylacji przy pomocy respiratora. Codzienną działalność placówki prezentuje Magazyn Medyczny TVP Kraków.

źródło: Magazyn Medyczny TVP Kraków

Leave a reply