Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie wraz trzema małopolskimi specjalistycznymi placówkami medycznymi  rozpoczyna prace nad stworzeniem konsorcjum „Onkologia Małopolska”, w ramach którego wypracowany zostanie program efektywnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w naszym regionie.

W ramach współpracy na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów złośliwych u chorych z Województwa Małopolskiego Konsorcjum opracuje wspólną strategię profilaktyki pierwotnej, wtórnej oraz III fazy schorzeń onkologicznych, wspólne standardy opieki onkologicznej, a także określi zasady dla prowadzenia badań naukowych i działalności dydaktycznej z zakresu onkologii.

List intencyjny dla tej inicjatywy podpisali w Krakowie Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Łukasz Smółka oraz dyrektorzy szpitali deklarujących wspólne działania na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów złośliwych w Małopolsce. 

Przypomnijmy, choroby nowotworowe, to w naszym kraju wciąż druga po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów i tragiczne statystyki nie omijają również Małopolski. Każdego dnia ponad 12 tysięcy mieszkańców naszego regionu ma diagnozowaną chorobę nowotworową na różnych stadiach jej rozwoju i mimo podejmowanego leczenia, wciąż ponad 8 tys. z nich nie udaje się uratować.

Przed nami nowe i odpowiedzialne zadanie, ale Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie nie raz już udowodnił, że duże wyzwania to nasza specjalność. Ostatnia walka z Covid -zaangażowanie w uruchomienie szpitala tymczasowego w hali EXPO i także tam opieka nad pacjentami pokazały, że mamy potencjał. Walkę z nowotworami w naszej placówce już dziś prowadzimy na najwyższym poziomie; mamy świetnych specjalistów, programy terapii, nowoczesne zaplecze sprzętowe. A takim doświadczeniem warto się dzielić.

mówił po podpisaniu Listu intencyjnego Artur Asztabski, dyrektor Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Konsorcjum „Onkologia Małopolska” będzie pierwszą tego typu inicjatywą celowanej współpracy czterech placówek medycznych, a wypracowane rozwiązania w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów mają szansę stać się nowatorskim modelem dla terapii onkologicznej w całej Polsce.

Podpisanie Listu intencyjnego ws. Konsorcjum „Onkologia Małopolska”; foto UMWM

Leave a reply