Informacja o realizacji strategii podatkowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. za rok podatkowy 2023

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej ma na celu realizację obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), w roku podatkowym 2023.

Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2023

Leave a reply