Jak co roku, Fundacja Alivia prowadzi konkurs na najlepiej oceniany szpital onkologiczny w Polsce oraz wybiera lekarzy przyjaznych chorym na raka. Fundacja od blisko 10 lat wspiera Pacjentów z nowotworami i udostępnia im niezwykle ważną pomoc – platformę wymiany doświadczeń i opinii, która jest dla chorych zaufaną bazą rzetelnych informacji…budowaną przez doświadczenia ich samych!

Na ogólnodostępnym portalu Onkomapa.pl. Pacjenci oceniają jakość i poziom opieki w placówkach medycznych oferujących terapie nowotworowe, co niejednokrotnie stanowi pierwszą, cenną wskazówką dla osób, które właśnie usłyszały trudną diagnozę. Portal Onkomapa.pl zgromadził dotychczas recenzje ponad 120 ośrodków onkologicznych, dla których Pacjenci i ich bliscy wystawili łącznie ponad 25 tys. ocen i 12 tys. opinii nt. wrażeń po kontaktach z lekarzem czy placówką medyczną, świadczącą opiekę onkologiczną.

Przypomnijmy, przed rokiem w konkursie Fundacji  Alivia, w którym ocenie poddanych zostało 35 placówek z całej Polski, w których leczeni są Pacjenci z chorobami nowotworowymi, Szpital Rydygiera w Krakowie zajął pierwsze miejsce w Małopolsce i trzecie miejsce w kraju! Wyniki konkursu zostały potwierdzone przez Małopolski Oddział NFZ.

Zachęcamy wszystkich naszych Pacjentów do udziału w tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu, w której Fundacja podsumowuje swoje 10-lecie; głosowani trwa do 30 kwietnia 2023, a podsumowanie zebranych głosów i ogłoszenie wyników odbędzie się na uroczystej gali w czerwcu 2023. Zarówno Pacjenci jak i ich Rodziny mogą wypełniać formularze konkursowe na stronie Fundacji  www. onkomapa.pl

Z Małopolski zgłoszonych do konkursowej oceny jest 10 placówek, wśród których nasz Szpital Rydygiera oceniło już 200 osób, a średnia ich ocen to 4,5 na maksymalną liczbę 5 punktów! Dziękujemy i zachęcamy – oceniajcie Rydygiera nadal!

Leave a reply