„Śladami Lachów i Górali” prowadzeni byli uczestnicy międzypokoleniowego spotkania w Makowie Podhalańskim, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Spotkanie zorganizowane przez należący do Szpitala Rydygiera Zakład Opieki Długoterminowej, funkcjonujący w Makowie Podhalańskim to jedna z wielu form integracji środowisk senioralnych i regionalnego wzmacniania więzi międzypokoleniowych, ale też cenna forma terapeutyczna. Tym razem skorzystali z niej Seniorzy z Podegrodzia i Podopieczni Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim. Była muzyka, taniec i potrawy regionalne, ale przede wszystkim radość zaproszonych Seniorów.
„Za wspaniałe występy dziękuję przede wszystkim zespołom ” Zbyrcok” z gminy Maków Podhalański oraz ” Małe Podegrodzie” z gminy Podegrodzie, ale też wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym mogliśmy spróbować regionalnych produktów oraz podziwiać artystyczne rzemiosło.
To dzięki Waszej obecności nasi Seniorzy przeżyli piękny dzień.” – mówiła  na zakończenie wspólnego świętowania Urszula Kalemba, Dyrektor Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

Leave a reply