W ramach inicjatywy Konsorcjum „Onkologia Małopolska”, Szpital Rydygiera wraz z trzema małopolskimi placówkami medycznymi: Krakowskim Szpitalem im. Jana Pawła II, Szpitalem Wojewódzkim  im. św. Łukasza w Tarnowie oraz  Szpitalem im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu rozpoczyna współpracę na rzecz lepszej koordynacji leczenia Pacjentów onkologicznych.
Dziś w Tarnowie, z udziałem Wicemarszałka WM Łukasza Smółki podpisana została umowa dotycząca organizacji wspólnych działań. Liderem Konsorcjum – pierwszej tego typu inicjatywy w Polsce został Szpital Rydygiera.

Łączymy siły i doświadczenie naszych palcówek medycznych w jednym celu, którym jest wyższy poziom leczenia onkologicznego. Przez wdrożenie rozbudowanego konsylium specjalistów możemy zwiększyć efektywność leczenia i ułatwić dostęp Pacjentów do zaawansowanych procedur onkologicznych” – mówi Artur Asztabski Prezes Szpitala Rydygiera.

Zobacz materiał informacyjny TVP Kraków:

Obok tych działań, zadaniem Konsorcjum jest również wypracowanie i wprowadzenie nowego standardu opieki onkologicznej, wprowadzenie systemu monitorowania i analizy powikłań oraz stworzenie wspólnego systemu diagnostyki i terapii w ramach placówek  należących do „Onkologii Małopolskiej”. Konsorcjum stanie się płaszczyzną wymiany doświadczeń medycznych i prowadzić będzie działalność naukowo – badawczą.

– Tworzymy nową sieć onkologiczną, z nową szybkością działań i z mocną drużyną specjalistów działających na rzecz Pacjenta” – twierdzi prof. Andrzej Budzyński, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Rydygiera, stojący na czele utworzonej dziś Rady Medycznej Konsorcjum.

Rada podejmować będzie decyzje dotyczące najtrudniejszych przypadków oraz koordynować obszar skojarzonego leczenia między ośrodkami tworzącymi Konsorcjum, co dla Pacjentów w praktyce oznacza szybsze rozpoczęcie terapii.

Leave a reply