Szpital Rydygiera – Lider Konsorcjum „Onkologia Małopolska” wraz z 3 małopolskimi placówkami, tj. Szpitalem im. Jana Pawła II, Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpitalem im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, z którymi tworzona jest nowatorska inicjatywa celowanej współpracy, rozpoczął już działania nad tworzeniem nowego modelu koordynacji leczenia Pacjentów onkologicznych w regionie.

Rada Medyczna Konsorcjum, której przewodniczy prof. Andrzej Budzyński – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera przyjęła plan pracy i zdecydowała, iż organizację pomocy dla onkologicznych pacjentów – uchodźców z Ukrainy koordynować będzie dr Marcin Hetnał, Ordynator Oddziału Radioterapii w Szpitalu Rydygiera; organizację „superkonsyliów” onkologicznych powierzono prof. Leszkowi Kołodziejskiemu ze Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, a tworzenie systemu koordynacji terminów chemioterapii powierzone zostały dr Robertowi Bakalarzowi ze Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Wszystkie prace koordynowane będą w ramach utworzonego w Krakowie Biura Konsorcjum i także tu tworzona będzie baza danych leczenia dla wybranych nowotworów. Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Rydygiera, dr Marek Jasiówka, czuwać ma nad procedurą tworzenia rejestrów dotyczących leczenia raka jelita grubego, raka piersi i raka prostaty.

Przypomnijmy, iż Konsorcjum „Onkologia Małopolska”, powstałe z inicjatywy Marszałka Małopolski ma wyraźnie określone cele działania, wśród których znajduje się przygotowanie nowej strategii profilaktyki pierwotnej, wtórnej oraz III fazy schorzeń onkologicznych, wypracowanie wspólnych standardów dla opieki onkologicznej, a także opracowanie zasad dla prowadzenia badań naukowych i działalności dydaktycznej z zakresu onkologii.

Już w najbliższym czasie na spotkaniu Konsorcjum w Nowym Sączu analizowane będą standardy postępowań i zasady kwalifikacji chorych do leczenia, zasady prowadzenia konsyliów oraz zakresy koniecznych badań i konsultacji prowadzonych przy kwalifikacji chorych do poszczególnych sposobów leczenia.

Warto przypomnieć, iż Szpital Rydygiera od lat buduje markę wiodącego ośrodka onkologicznego i nadal – jak potwierdza krakowski Oddział NFZ – utrzymuje pozycję lidera wśród wszystkich placówek medycznych, mając za rok 2021 najwyższą wartość świadczeń onkologicznych w całej Małopolsce. (stan na 29 marca 2022 r.)

Leave a reply