Wszystkim Pacjentom, którzy ze względu na swoje szczególne potrzeby zdrowotne poruszają się w towarzystwie asystującego psa przypominamy, że do budynku Szpitala Rydygiera i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem przestrzeni przeznaczonych tylko dla personelu placówki i pomieszczeń technicznych), istnieje możliwość wejścia z psem asystującym (psem przewodnikiem).

Dla usprawnienia procesu przygotowania do wizyty i wspólnego bezpieczeństwa, przypominamy:

 1. Warunkiem wejścia na teren budynków szpitala z psem asystującym jest posiadanie i okazanie zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych oraz certyfikatu wydanego przez upoważniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących.
  Certyfikat powinien zawierać m.in.:
  a) miejsce i datę wydania certyfikatu,
  b) numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  c) rasę, imię, oraz datę urodzenia psa,
  d) imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył,
  e) podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.
 2. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, na której w widocznym miejscu winien być umieszczony napis „pies asystujący”.
 3. Pies asystujący nie musi być na smyczy i nosić kagańca.
 4. Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie placówki.
 5. W razie potrzeby Szpital zapewnia dla psa asystującego dostęp do miski ze świeżą wodą.
 6. Dla poprawy własnego komfortu, właściciel psa asystującego może wcześniej telefonicznie uprzedzić szpital o planowanej wizycie i poprosić pracownika szpitala o pomoc podczas obecności w szpitalu. Informację można przekazać pod pod numerami telefonów:
  12 646 86 13; 12 646 81 28; 12 646 81 67; 12 646 86 49
Leave a reply