Wystawa prac plastycznych Pacjentki Centrum Zdrowia Psychicznego „Kraków – Nowa Huta”, ukazujących Jej wyjątkowy talent i obrazujących codzienność Artystki, towarzyszyć będzie dniom otwartym placówki, które 21 i 22 września organizujemy w  Centrum Zdrowia Psychicznego na Osiedlu Złotej Jesieni 14 w Nowej Hucie.

Wszystkich, którzy chcą poznać model pracy Centrum, porozmawiać o dostępnych formach wsparcia oraz …poszukać inspiracji i terapeutycznego oddechu w sztuce, zapraszamy do naszej placówki! Mamy nadzieję, że to otwarte spotkanie stanie się okazją do lepszego zrozumienia problemów, z którymi każdego dnia borykają się osoby doświadczające kryzysu psychicznego.

Przypomnijmy, Centrum Zdrowia Psychicznego „Kraków – Nowa Huta”, oferuje dorosłym mieszkańcom Nowej Huty bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i społeczną, świadczoną w trybie szybkich, specjalistycznych konsultacji bez skierowań, a kompleksowa opieka w modelu działania CZP obejmuje – adekwatnie do indywidualnie ustalanych planów terapii – wizyty w poradni, pobyt w oddziale dziennym lub całodobowym i wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, realizującego świadczenia w miejscu zamieszkania chorego z możliwością terapeutycznej interwencji środowiskowej bez stygmatyzacji otoczenia.

Serdecznie zapraszamy 21 i 22 września w godz. 14:00-18:00 na Dni otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego „Kraków – Nowa Huta”, Osiedle Złotej Jesieni 14.

Leave a reply