Szpital Rydygiera po generalnym remoncie uruchamia Oddział Urologii oraz Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu. Koszt modernizacji prowadzonej równolegle na dwóch oddziałach od lipca 2021 r, wraz z zakupem wyposażenia medycznego wyniósł 13,42 ml zł, (8,95 mln  – dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego;
4,47 mln zł – środki własne szpitala)

Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów, będący największym w Polsce ośrodkiem leczenia stwardnienia rozsianego (SM) i jedynym w Małopolsce leczącym osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), rocznie hospitalizuje blisko 8000 chorych; posiada nowoczesny aparat USG Doppler przezczaszkowy, pozwalający na oceną tętnic mózgowych. Zapewnia diagnostykę oraz leczenie padaczki (nowoczesna pracownia EEG i Video EEG), diagnostykę i leczenie miastenii oraz chorób nerwowo-mięśniowych (pracownia EMG). Po modernizacji Oddział dysponuje komfortowymi 2 – osobowymi salami z węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej sprawności, salą do rehabilitacji dziennej oraz nowoczesną salą wzmożonego nadzoru i pomieszczeniami obserwacyjnymi dla Pacjentów z udarami.

Drugi zmodernizowany oddział szpitalny – Oddział Urologii jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia schorzeń urologicznych oraz urologiczno – onkologicznych i od lat pozostaje uznanym ośrodkiem leczenia endoskopowego gruczolaka stercza. Specjalizuje się w dużych zabiegach  chirurgii onkologicznej, wykonywanych w technice laparoskopowej obejmujących raka nerki, pęcherza i stercza. Posiada duże doświadczenie w usuwaniu guzów nerek z zachowaniem operowanej nerki oraz usuwaniu pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego. Oddział rocznie oferuje usługi medyczne ponad 2,1 tys. Pacjentów, co stanowi jedną z najwyższych liczb hospitalizacji urologicznych w Małopolsce.  W ramach przeprowadzonej modernizacji utworzony został nowy blok operacyjny, który już wkrótce pozwoli zwiększyć skalę małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych oraz uruchomić pełny zakres onkologicznych i nieonkologicznych procedur urologicznych.https://krakow.tvp.pl/58056358/nowe-oddzialy-w-szpitalu-rydygiera

Leave a reply