Już od listopada każdy dorosły mieszkaniec Nowej Huty, poszukujący porady psychologicznej i kompleksowego wsparcia psychiatrycznego może korzystać z pomocy nowego Centrum Zdrowia Psychicznego „Kraków – Nowa Huta”, które Szpital Rydygiera uruchomiło w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W strukturze Centrum znalazły się Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowym- Koordynacyjnym, stacjonarny Oddział Psychiatryczny oraz działające u podwykonawców Poradnie Zdrowia Psychicznego z Punktami Zgłoszeniowo- Koordynacyjnymi i Zespół Leczenia Środowiskowego.

Pomoc w różnych formach terapeutycznych udzielana jest każdemu dorosłemu mieszkańcowi Nowej Huty, który zgłosi się niemal „z ulicy” , bez skierowań i wcześniejszych rejestracji terminów.  Konsultacje psychologów i psychiatrów mogą mieć formę wsparcia w indywidulanej rozmowie, mogą polegać na przygotowaniu wstępnego planu leczenia, które w pilnych przypadkach będzie musiało rozpocząć się najpóźniej 72 godziny od zgłoszenia lub mogą przebiegać w formie terapii środowiskowej.

Świadczenia Centrum Zdrowia Psychicznego „Kraków – Nowa Huta” realizuje 6 podmiotów:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
  Kraków, os. Złotej Jesieni 14
  telefon do Punktu Zgłoszeniowego: 723 505 527  lub  723 505 524
  telefon do Poradni: 723 505 496  lub  723 505 517
  mail: czp-pzk@rydygierkrakow.pl
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
  Kraków, os. Złotej Jesieni 3
  telefon do Punktu Zgłoszeniowego: 691 44 99 44
  telefon do Poradni: 12 648 04 55
  mail: poradnia@doctorjan.pl
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
  Kraków, os. Centrum B bl. 11
  telefon do Punktu Zgłoszeniowego: 519 051 855
  telefon do Poradni: 12 64 22 510
  mail: pzkczpnh.babinski.pl
 4. Oddział Dzienny 
  Kraków, os. Centrum B bl. 11
  tel. 12 642 24 83
 5. Zespół Leczenia Środowiskowego
  Kraków, os. Centrum B bl. 11
  telefon: 728 891 593
 6. Oddział Psychiatrii
  Kraków, os. Złotej Jesieni 1
  telefon do sekretariatu: 12 64 68 733
  telefon do dyżurki lekarskiej: 12 64 68 470

Celem  Programu jest budowa systemu opieki psychiatrycznej opartej na aktywizacji środowiskowej, co przełoży się na ograniczanie zamkniętego lecznictwa szpitalnego i stopniowe zastępowanie izolacyjnych form opieki rozwiązaniami aktywizującymi chorych. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, podobne formy „środowiskowo zakorzenionych” terapii, gdzie z lekarską interwencją psychiatryczną, łączone są konkretne formy wsparcia socjalnego (np. asysta pracowników socjalnych w uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej, pomoc dietetyka lub prawnika, wsparcie w powrocie do pracy lub nauki) są nie tylko bardziej skuteczne, ale co ważne – pozwalają na pełną adaptację środowiskową pacjentów i unikanie społecznych stygmatyzacji.

Przypomnijmy, iż dotychczas w Małopolsce do pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przystąpiły placówki w Chrzanowie, Wieliczce, Gorlicach, Tarnowie oraz trzy placówki w Krakowie (CZP Kraków -Podgórze, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego i Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe). W każdej w/w lokalizacji osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego lub cierpiące z powodu choroby psychicznej mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i społeczną. Do uzyskania  wsparcia nie jest potrzebne skierowanie; można zgłosić się telefonicznie lub osobiście indywidualnie a także z osobą asystującą.  W ramach oferty Centrum Zdrowia Psychicznego Pacjent otrzymuje szybką rejestrację bez skierowania, koordynację świadczeń, interwencję w sytuacji kryzysu, kompleksowość opieki, pomoc w odzyskaniu satysfakcjonującej jakości życia.

Leave a reply