Już od listopada każdy dorosły mieszkaniec Nowej Huty, poszukujący porady psychologicznej czy kompleksowego wsparcia i opieki psychiatrycznej będzie mógł skorzystać z oferty nowego Centrum Zdrowia Psychicznego „Kraków – Nowa Huta”, uruchamianego przez Szpital Rydygiera w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W strukturze Centrum znajdą się zarówno dotychczasowe komórki Rydygiera – Poradnia Zdrowia Psychicznego i stacjonarny Oddział Psychiatryczny jak i nowe, uruchamiane z udziałem podwykonawców. W nowej lokalizacji wraz z Punktem Zgłoszeniowym funkcjonować będzie również Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego.

I choć do prowadzenia tak rozbudowanej opieki wciąż jeszcze rekrutowani są specjaliści psychiatrii, psychologowie kliniczni, terapeuci i pracownicy socjalni, to jednak tempo prowadzonych prac pozwala mieć nadzieję na otwarcie Centrum zgodnie z wcześniejszymi planami, już za 3 miesiące.  Opieką psychiatryczną w ramach pilotażu CZP „Kraków – Nowa Huta” objęci zostaną wszyscy mieszkańcy Nowej Huty powyżej 18 r.ż. (ponad 150 tys osób).

Przypomnijmy, głównym celem Programu jest zmiana modelu polskiej opieki psychiatrycznej z dotychczas stosowanych form izolacyjnych w kierunku otwartości i włączania środowiskowego, co wiąże się z większą dostępnością specjalistycznej terapii i jej mocno zindywidualizowanym charakterem. Dlatego równolegle do popularnych metod terapii grupowej czy rodzinnej, w Centrum  Zdrowia Psychicznego Pacjent będzie miał opracowywany indywidulany plan leczenia; w przypadkach pilnych, skoordynowane leczenie rozpocznie się nie później niż 72 godziny od konsultacji przeprowadzonych w Punkcie Koordynacyjno – Zgłoszeniowym.

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, podobne formy „środowiskowo zakorzenionych” terapii, gdzie z lekarską interwencją psychiatryczną, łączone są konkretne formy wsparcia socjalnego (np. asysta pracowników socjalnych w uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej, pomoc dietetyka lub prawnika, wsparcie w powrocie do pracy lub nauki) są nie tylko bardziej skuteczne, ale co ważne – pozwalają na pełną adaptację środowiskową pacjentów i unikanie społecznych stygmatyzacji.

Docelowo w Centrum Zdrowia Psychicznego można będzie otrzymać pomoc w każdym rodzaju osobiście przeżywanych kryzysów oraz wsparcie dla osób bliskich, u których obserwowane są zaburzenia o podłożu psychicznym – od stanów najczęściej diagnozowanych, takich jak nerwica, depresja, wahania nastroju, bezsenność i stany lękowe, po trudności z panowaniem nad gniewem, zaburzenia odżywiania i trudności psychiczne związane z przeżywaną żałobą czy utratą pracy.

Dotychczas w Małopolsce do pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przystąpiły placówki w Chrzanowie, Wieliczce, Gorlicach, Tarnowie oraz trzy placówki w Krakowie (CZP Kraków -Podgórze, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego i Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe)

Leave a reply